LeON en Donche

LeON is een centrum voor nascholing en professionalisering van Thomas More Mechelen en Donche van Thomas More Kempen. Beiden organiseren professionaliseringstrajecten (individueel of teamgericht) voor iedereen die actief is in het onderwijsveld.

LEON organiseert nascholingen op Campus Kruidtuin in Mechelen. 

Donche organiseert nascholingen op de campussen Turnhout en Vorselaar. Meer informatie

Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen

Het HIOW Mechelen biedt al 65 jaar vorming aan voor de professionalisering van onderwijzend personeel. Het HIOW  wenst up-to-date te blijven en stuurt het aanbod geregeld bij. Alle praktische informatie

Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven)

Het CTO heeft een breed vormingsaanbod. Anderstalige nieuwkomers, meertaligheid, breed evalueren, taalgericht vakonderwijs, nieuwkomers in de onthaalklas, evaluatie en differentiatie in het volwassenenonderwijs... Bekijk het vormingsaanbod van het CTO

Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

De VSV organiseert jaarlijks verschillende opleidingen voor het onderwijs. De nascholingen verkeers- en mobiliteitseducatie staan opnieuw op de agenda. Doelgroep zijn leraren uit het kleuteronderwijs, (buitengewoon) lager onderwijs en secundair onderwijs. Alle nascholingen zijn gratis, inschrijven is verplicht. Check de online kalender met data, locaties en praktische gegevens.