De school- en studietoelagen worden deel van het groeipakket

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijg een Groeipakket. Dat Groeipakket bestaat uit verschillende uitkeringen om gezinnen financieel te ondersteunen tijdens de opvoeding van hun kinderen.

Wat wil dat zeggen?

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je een HBO5-opleiding verpleegkunde?

  • Gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen hebben recht op een schooltoeslag. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
  • Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op groeipakket.be vind je heel wat informatie.

Ben je een student hoger onderwijs? Als je aan alle voorwaarden voldoet, kan je een studietoelage krijgen. Die toelagen vraag je zelf aan via het digitale loket. Alle informatie vind je op studietoelagen.be