Duurzaam Online Preventie (DOPREV) is een project van Stad Mechelen dat zich richt op het aanpakken van online vormen van toxische polarisatie, haatspraak en desinformatie en op het reageren op (online) signalen van maatschappelijke vervreemding. Zo trekken we het sterke offline preventienetwerk binnen de afdeling preventie en veiligheid door naar een online context.

Polarisatie, haatspraak, desinformatie en vervreemding?

  • Polarisatie is een doorgedreven wij-zij-denken waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor die in conflict met elkaar geraken. We spreken van toxische polarisatie wanneer er meer wantrouwen en afstand is tussen groepen.
  • Haatspraak gaat over elke uiting die een groep personen aanvalt, vernedert en/of aanzet tot haat of discriminatie op basis van diverse gronden (etniciteit, religie, gender, seksuele identiteit, huidskleur …)

  • Desinformatie (fake news) is bewust gecreëerde onware of misleidende informatie die wordt verspreid om een groep, persoon of land te schaden of om geld te verdienen. 
  • Vervreemding is een proces van verlies van vertrouwen en aansluiting in vertegenwoordigers van formele en informele sociale instituties omwille van fundamenteel conflict (over iemands identiteit) dat onrechtvaardig wordt bevonden (machtsverhouding) waardoor negatieve gevoelens (boosheid, angst, onmacht …) de overhand krijgen.

DOPREV wil professionals in Mechelen de handvaten geven om met deze online problemen om te gaan.