Duurzaam Online Preventie (DOPREV) is een project van Stad Mechelen dat zich richt op het aanpakken van online vormen van toxische polarisatie, haatspraak en desinformatie en op het reageren op (online) signalen van maatschappelijke vervreemding. Zo trekken we het sterke offline preventienetwerk door naar een online context.

Spel: (Dis)Like?

In het spel (Dis)Like maken jongeren van 10 tot 14 jaar kennis met verschillende situaties waarin online polarisatie, haatspraak en desinformatie voorkomen. Spelenderwijs ontdekken ze skills om om te gaan met zulke situaties.

De spelers worden verantwoordelijk voor een socialemediaprofiel van een fictief personage. Bij aanvang van het spel mogen ze op hun profiel plaatsen wat ze willen. Maar na een tijd verschijnen er minder leuke berichten op hun feed. Posts waarin mensen met elkaar in discussie gaan, vrienden worden uitgelachen ... Tijd om op zoek te gaan naar een goede reactie op deze berichten. 

Een project met steun van de Vlaamse Overheid.

Huisstijl Departement Zorg | Vlaanderen.be

Polarisatie, haatspraak, desinformatie en vervreemding?

  • Polarisatie is een doorgedreven wij-zij-denken waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor die in conflict met elkaar geraken. We spreken van toxische polarisatie wanneer er meer wantrouwen en afstand is tussen groepen.
  • Haatspraak gaat over elke uiting die een groep personen aanvalt, vernedert en/of aanzet tot haat of discriminatie op basis van diverse gronden (etniciteit, religie, gender, seksuele identiteit, huidskleur …)

  • Desinformatie (fake news) is bewust gecreëerde onware of misleidende informatie die wordt verspreid om een groep, persoon of land te schaden of om geld te verdienen. 
  • Vervreemding is een proces van verlies van vertrouwen en aansluiting in vertegenwoordigers van formele en informele sociale instituties omwille van fundamenteel conflict (over iemands identiteit) dat onrechtvaardig wordt bevonden (machtsverhouding) waardoor negatieve gevoelens (boosheid, angst, onmacht …) de overhand krijgen.

DOPREV wil professionals in Mechelen de handvaten geven om met deze online problemen om te gaan.