Update 19 juni 2024

Na advies van het Departement Zorg heeft Stad Mechelen enige tijd geleden voor uw grond no regret-maatregelen geadviseerd. Recent heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) ontvangen voor de bodemverontreiniging ontstaan ter hoogte van het terrein van de voormalige brandweerkazerne, gelegen Dageraadstraat te Mechelen.

Op 18 juni 2024 organiseerden we een infomoment voor een toelichting over het bodemonderzoek, de volgende stappen wat betreft sanering en wat je moet weten voor jouw grond. Je leest het verslag hierover in de bijlage.

Historiek. Vanwaar komt de verontreiniging?

Op de site van de voormalige brandweerkazerne in de Dageraadstraat oefende de brandweer met PFOS houdend blusschuim.  Die chemische stof liet toe om makkelijker en sneller branden te blussen.

Bodemonderzoek

Na de verhuis van de brandweer werd een bodemonderzoek uitgevoerd op de site. Hieruit bleek dat er PFOS en PFOA aanwezig is. In afwachting van het beschrijvend bodemonderzoek werd beslist om de site niet meteen te ontwikkelen en ook het tijdelijke gebruik van de site te beperken tot activiteiten die de ondergrond niet verstoren.

Op advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid stuurden we brieven met no regret-maatregelen.

We adviseren op vraag van AZ&G om volgende maatregelen te nemen.

Op de site:

 • De uitbater neemt hier ook de nodige maatregelen.
 • Kinderen niet laten spelen op het onverharde terrein van de oude brandweerkazerne.

Maatregelen grond
Op de site en in een zone van 100m rond de site:

 • Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet geen zelf-geteelde groenten en zelf-geteeld fruit.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
  • Eet geen zelf-geteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet je zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet.
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
  • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
  • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Goede hygiëne toepassen:
  • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • Maak je huis binnen schoon met water.

Maatregelen grondwater.
Op de site en in een zone van 100m rond de site:

 • Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik het grondwater niet om je moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
 • Gebruik het grondwater enkel voor andere dingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en planten water geven

Hoever staat het onderzoek nu? 

Het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) is afgerond en werd op 19 maart 2024 door de erkende bodemdeskundige ingediend. 

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Bodemsanering nodig voor PFAS

Erwerd een ernstig risico vastgesteld als gevolg van de bodemverontreiniging met PFAS. We moeten het terrein van de voormalige brandweerkazerne saneren. Hulpverleningzone Rivierenland gaat de sanering uitvoeren en dient hiervoor nu een voorstel in bij OVAM en vraagt de nodige vergunningen hiervoor aan. Je merkt dat we voor de sanering van start gaat  dus nog enkele stappen moeten nemen.

Gebruiksadviezen en opheffen no regret-maatregelen

In afwachting van deze bodemsanering heeft de bodemsaneringsdeskundige gebruiksadviezen opgesteld voor de grond van de brandweerkazerne, maar ook voor de gronden rondom die getroffen zijn. OVAM brengt de bewoners van wie de grond verontreinigd is op de hoogte. Deze bewoners moeten rekening houden met de gebruiksadviezen voor hun grond. Voor alle andere bewoners vervallen de no regret-maatregelen.

Meer informatie over de gebruiksadviezen vind je terug op de site van OVAM. 

Daar vind je per gebruiksadvies eveneens een infografiek met bijkomende duiding en toelichtende illustraties.

Nog vragen?

Heb je hiernaast nog vragen, dan kan je terecht bij de dienst Milieu en Landbouw via milieudienst@mechelen.be.