PFAS is een grote groep van chemische stoffen die als eigenschap heeft dat ze bestand is tegen water, vuil, vet en hoge temperaturen. Daarom wordt het gebruikt in onder andere kledij, verpakkingsmateriaal, kookgerei en brandblusschuim. Van een aantal stoffen uit de PFAS-familie (bijvoorbeeld PFOS) is ondertussen bekend dat ze op langere termijn schadelijk kunnen zijn.

Algemene problematiek

De PFAS-verontreiniging is overal in Vlaanderen een aandachtspunt. Bekijk de info voor Vlaanderen. Jouw algemene vragen mail je naar pfas@vlaanderen.be.

Metingen

Men voert onderzoeken uit om in kaart te brengen waar er zich problemen voordoen. Dat gebeurt ook in Mechelen. De aandacht gaat hierbij naar onder andere de waterlopen, PFAS-gevoelige bedrijven en locaties waar in het verleden met PFOS-houdend blusschuim is gewerkt.

  • Overschrijding PFAS-saneringsnorm grondwater op site Brabantchrom in de Lakenmakersstraat nr. 126.

  • Tot 2011 gebruikte de brandweer blusschuim met PFOS op het oefenveld van de voormalige brandweerkazerne.

  • Onderzoek wees uit dat er geen ernstige en algemene verontreiniging is door PFOA en PFOS.

  • Verhoogde PFAS-waarden in het grondwater. In afwachting van verder onderzoek zijn no regretmaatregelen van toepassing.

  • Verhoogde PFAS-waarden in het grondwater. In afwachting van verder onderzoek zijn no regretmaatregelen van toepassing.

  • De meetresultaten tonen aan dat er geen aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in de bodem en het grondwater. Daarom is er geen verder bodemonderzoek nodig.

  • Verhoogde PFAS-waarden in het grondwater. In afwachting van verder onderzoek zijn no regretmaatregelen van toepassing.

Contactpersonen