PFAS is een grote groep van chemische stoffen die als eigenschap heeft dat ze bestand is tegen water, vuil, vet en hoge temperaturen. Daarom wordt het gebruikt in onder andere kledij, verpakkingsmateriaal, kookgerei en brandblusschuim. Van een aantal stoffen uit de PFAS-familie (bijvoorbeeld PFOS) is ondertussen bekend dat ze op langere termijn schadelijk kunnen zijn.

Wat voorafging: inventarisatie en onderzoeken risicosites PFAS

In juni 2021 hebben we op vraag van de OVAM de Mechelse bedrijven en terreinen in kaart gebracht waar er een verhoogd risico op de aanwezigheid van PFAS is. Deze bedrijven werden door OVAM uitgenodigd om bodemonderzoeken uit te voeren. De resultaten van de bedrijven of gronden waar pfas werd gevonden vind je hieronder terug. We tonen je per site ook de huidige stand van zaken en de maatregen die je moet nemen.

 

  • Overschrijding PFAS-saneringsnorm grondwater op site Brabantchrom in de Lakenmakersstraat nr. 126.

  • Tot 2011 gebruikte de brandweer blusschuim met PFOS op het oefenveld van de voormalige brandweerkazerne.

  • Onderzoek wees uit dat er geen ernstige en algemene verontreiniging is door PFOA en PFOS.

  • Verhoogde PFAS-waarden in het grondwater. In afwachting van verder onderzoek zijn no regretmaatregelen van toepassing.

  • Verhoogde PFAS-waarden in het grondwater. In afwachting van verder onderzoek zijn no regretmaatregelen van toepassing.

  • De meetresultaten tonen aan dat er geen aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in de bodem en het grondwater. Daarom is er geen verder bodemonderzoek nodig.

  • Verhoogde PFAS-waarden in het grondwater. In afwachting van verder onderzoek zijn no regretmaatregelen van toepassing.

Contactpersonen