Historiek. Vanwaar komt de verontreiniging?

Op de voormalige site van DuPont de Nemours in Mechelen-Zuid zijn vandaag verschillende bedrijven actief. DuPont de Nemours verwerkte er in het verleden PFAS. Vandaag gebruikt ook Chemours nog PFAS in zijn productie. Daarom werd die site beschouwd als risico-locatie.

Bodemonderzoek

Uit bodemonderzoek in de omgeving van de fabriek is gebleken dat de concentraties PFAS in de bodem rondom de site geen risico veroorzaken. Er werden in de woonwijk geen overschrijdingen van de toetsingswaarden van de bodemsaneringsnormen vastgesteld. Enkel op een braakliggend, afgesloten terrein dat eigendom is van DuPont de Nemours werd een overschrijding van de normen voor bodem en grondwater vastgesteld. Dit komt waarschijnlijk door de oefeningen in het verleden met blusschuim door de interne brandweer van het bedrijf. Verder onderzoek wordt hier uitgevoerd om deze verontreiniging volledig in kaart te brengen.

Op advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid stuurden we bewonersbrieven met no regret-maatregelen.

We adviseren op vraag van AZ&G om volgende maatregelen te nemen.

Op de site:

 • De uitbater neemt hier ook de nodige maatregelen.
 • Het terrein is afgesloten en niet toegankelijk voor het publiek.

Maatregelen grond:

 • Op basis van de resultaten zijn geen voorzorgsmaatregelen voor het grondgebruik in de woonwijk van toepassing.

Maatregelen grondwater:

 • Er gelden wel no regret-maatregelen voor het gebruik van putwater/grondwater:
  • Ga na of je kraanwater wel of niet afkomstig is van een grondwaterput;
  • Putwater/grondwater is niet geschikt voor consumptie: drinken, ijsblokjes maken, koffie, thee, gebruik in bereidingen zoals het koken van pasta, aardappelen, rijst, … ;
  • Gebruik het ook niet voor het besproeien van eetbare gewassen of het vullen van je zwem- of plonsbad;
  • Putwater/grondwater is wel geschikt om bijvoorbeeld je auto te wassen, verharde buitenoppervlakten (oprit, terras,…) schoon te maken en je toilet door te spoelen.

Hoever staat het onderzoek nu?

Op 1 december 2023 werd er door Chemours een gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek ingediend voor de grond gelegen aan de Antoon Spinoystraat 6A in Mechelen. Volgens dit onderzoek is er geen bodemsanering nodig voor het vaste deel van de aarde. Voor de verontreiniging in het grondwater is een tweede gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek moet ten laatste tegen 15 december 2024 ingediend worden bij de OVAM.

In opdracht van DuPont de Nemours wordt, in overleg met OVAM, op het braakliggende terrein waar er in het verleden blusoefeningen hebben plaatsgevonden, nog verder onderzoek uitgevoerd.

Contact Chemours en DuPont de Nemours

Voor vragen over de gevolgde werkwijze en onderzoeken kan je terecht bij Chemours zelf, via

en bij DuPont de Nemours via

Hieronder zie je het gebied waarop de maatregelen van toepassing zijn.