Verkennend onderzoek

De OVAM heeft recent een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van PFAS op het Douaneplein.

Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat er mogelijk PFAS-houdende blusschuimen werden gebruik bij brandweeroefeningen.

Advies

Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) om de no regret-maatregelen te schrappen.

De omwonenden werden in oktober 2022 hiervan per brief op de hoogte gebracht.

Resultaat

De meetresultaten tonen aan dat er geen aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in de bodem en het grondwater. Daarom is er geen verder bodemonderzoek nodig.

Contactpersonen