Verkennend onderzoek

De OVAM heeft recent een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van PFAS op het terrein Mechelsbroek, omdat er vermoedelijk PFAS-houdende blusschuimen werden gebruik bij brandweeroefeningen.

De analyseresultaten van de bodemstalen zijn geruststellend. Op verschillende meetpunten zijn wel verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater.

Advies

Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) een aantal no regret-maatregelen voor grondwatergebruik te nemen in het gebied op en rond de site uit voorzorg en in afwachting van verder onderzoek.

De omwonenden ontvingen in oktober 2022 hierover een brief.

Op de site en in een zone van 500m rond de site:

  • Gebruik je putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik je putwater niet om je zwembad te vullen en moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.

Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS- grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor de OVAM de nodige opdrachten zal geven.

Verder onderzoek

Tijdens verder onderzoek zal de omvang van de verontreiniging bepaald worden, ook buiten het terrein. Voor het bronperceel (waar de verontreiniging werd veroorzaakt) en eventuele verspreidingspercelen zal in het beschrijvend bodemonderzoek een locatiespecifieke risico-evaluatie opgesteld worden.

Contactpersonen