Verkennend onderzoek

Bij CG Power Systems, Antwerpsesteenweg 167, werd recent een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van PFAS omdat er vermoedelijk PFAS-houdende blusschuimen werden gebruikt bij een industriële brand op de site.

De analyseresultaten van de bodemstalen zijn geruststellend. Op verschillende meetpunten zijn wel verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater.

Advies

Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) een aantal no regret-maatregelen voor grondwatergebruik te nemen in het gebied op en rond de site uit voorzorg en in afwachting van verder onderzoek.

Alle bewoners die binnen een zone van 500 m van de site wonen, kregen in oktober 2022 hierover een brief.

Op de site en in een zone van 500m rond de site:

  • Gebruik je putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik je putwater niet om je zwembad te vullen en moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS- grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor de OVAM de nodige opdrachten zal geven.

Verder onderzoek

Tijdens verder onderzoek zal de omvang van de verontreiniging bepaald worden, ook buiten het terrein. Voor het bronperceel (waar de verontreiniging werd veroorzaakt) en eventuele verspreidingspercelen zal in het beschrijvend bodemonderzoek een locatiespecifieke risico-evaluatie opgesteld worden.

Contactpersonen