De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS. Het gaat om metingen op de locatie Tervuursesteenweg 87 te 1981 Zemst-Hofstade.

Deze site werd onderzocht omwille van de aanwezigheid van de voormalige droogkuis Legrand.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Maar, omdat er geen grondstalen zijn onderzocht, kan er geen uitsluitsel gegeven worden of er al dan niet bodemverontreiniging aanwezig is. In het verder onderzoek worden ook bodemstalen genomen.

Als je wordt blootgesteld aan PFAS heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen.

Wanneer je woning zich in het gebied rond de onderzochte locatie bevindt, adviseren we je uit voorzorg om een aantal maatregelen na te leven om je blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

Wat kan je doen om blootstelling te vermijden?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) geeft adviezen om blootstelling te vermijden.

Wat gebeurt er verder?

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken op de risicolocatie en in de ruime omgeving zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de geldende maatregelen aanpassen.

De stad Mechelen staat in nauw contact met OVAM en Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden je uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Waar vind je meer informatie?


Laatste update: 30 augustus 2023