Historiek. Vanwaar komt de verontreiniging?

Brabantchrom is een bedrijf gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling van metalen. Bij galvanisatie en vooral bij het verchromen werd PFAS gebruikt als nevelonderdrukker.

Bodemonderzoek

De OVAM heeft in samenspraak met Stad Mechelen opdracht gegeven voor het laten uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek.

In dit onderzoek werden verhoogde concentraties PFAS aangetroffen in het grondwater en dit ter hoogte van de dompelbaden.

De OVAM heeft op basis van die informatie beslist dat er verder onderzoek nodig is. Het bedrijf werd in 2022 aangemaand om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren. Voor dit onderzoek zullen nog bijkomende peilputten geplaatst worden om de vervuiling verder horizontaal en verticaal af te perken, in kaart te brengen en te beoordelen of de PFAS-verontreiniging gesaneerd moet worden.

Op advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid werden er door de Stad Mechelen brieven met no regret-maatregelen verstuurd.

We adviseren op vraag van AZ&G om volgende maatregelen te nemen.

Op de site:

 • De uitbater neemt hier ook de nodige maatregelen.
 • De site is niet toegankelijk voor het publiek.

Maatregelen grond
In een zone van 100 m rond de site te rekenen vanaf de perceelsgrens:

 • Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet geen zelf-geteelde groenten en zelf-geteeld fruit.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
  • Eet geen zelf-geteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet u zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was je fruit en groenten goed met water voor je ze eet.
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
  • Gebruik je compost niet als meststof voor je tuin.
  • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Goede hygiëne toepassen:
  Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  Maak je huis binnen schoon met water.

Maatregelen grondwater
Op de site en in een zone van 500 m rond de site:

 • Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik het grondwater niet om uw moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
 • Gebruik het grondwater enkel voor andere dingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en planten water geven.

Hoever staat het onderzoek nu?

In het beschrijvend bodemonderzoek zijn ondertussen twee afperkende onderzoeksfasen uitgevoerd. In overleg met de OVAM wordt bekeken op welke manier de verontreiniging in een volgende (afperkende) onderzoeksfase (fase 3) kan afgerond worden. De timing voor het indienen van het beschrijvend bodemonderzoek is op dit moment 31 januari 2025.

Zolang het beschrijvend bodemonderzoek niet afgewerkt is, blijven de voorzorgsmaatregelen van kracht. Stad Mechelen zal de buurtbewoners op de hoogte brengen van de resultaten en gevolgen na afloop van het onderzoek.

Hieronder zie je het gebied waarop de maatregelen van toepassing zijn.

100 m en 500 m

 

Digitale buurtbewonersvergadering

Op donderdag 27 januari 2022 organiseerden we een digitale bewonersvergadering.
De twee presentaties die we daar gaven vind je hier terug:

En hieronder kan je de vergadering zelf nog eens herbekijken.