Overschrijding PFAS-saneringsnorm grondwater op site Brabantchrom in de Lakenmakersstraat nr. 126.

Pas de no-regretmaatregelen toe in afwachting van verder onderzoek.

Omdat er bij het bedrijf Brabantchrom bij galvanisatie en vooral bij het verchromen PFAS werd gebruikt als nevelonderdrukker heeft de OVAM in samenspraak met stad Mechelen opdracht gegeven voor een verkennend bodemonderzoek.

Uit dit onderzoek blijkt dat er een waarde van 5 μg/l (toetsingswaarde bodemsaneringsnorm grondwater: 0,12 μg/l)PFAS werd aangetroffen in het grondwater en dit ter hoogte van de metaalbewerkingsactiviteiten door middel van oppervlaktebehandeling in dompelbaden. In de bodem werden de toetsingswaarden voor bodemsanering (woongebied) niet overschreden. 

Daarom kondigen we op advies van de OVAM en het Agentschap Zorg & Gezondheid no regret-maatregelen af op en rond bovenvermelde site.

Concreet gaat het om volgende no regret-maatregelen

Op de site:

 • Laat kinderen niet spelen op onverhard terrein op de site.
 • Maak het verharde terrein op de site wekelijks schoon met water.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.

In een zone van 100m rond de site- te rekenen vanaf de perceelsgrens:

 • Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet geen zelf-geteelde groenten en zelf-geteeld fruit.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
  • Eet geen zelf-geteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet u zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet.
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
  • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
  • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Goede hygiëne toepassen:
  Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  Maak uw huis binnen schoon met water.

Op de site en in een zone van 500m rond de site:

 • Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik het grondwater niet om uw moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
 • Gebruik het grondwater enkel voor andere dingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en planten water geven.

Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS-verontreiniging. Het bedrijf werd door de OVAM aangemaand om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren. Tijdens dit onderzoek zal een contour van de verontreiniging bepaald worden, ook buiten het bedrijfsterrein. Voor het bronperceel en eventuele verspreidingspercelen zal in het beschrijvend bodemonderzoek een locatiespecifieke risico-evaluatie opgesteld worden.

Digitale buurtbewonersvergadering

Op donderdag 27 januari organiseerden we een digitale bewonersvergadering.
De twee presentaties die we daar gaven vind je hier terug:

En hieronder kan je de vergadering zelf nog eens herbekijken.