Startdatum
11 juni 2019
Einddatum
31 augustus 2019

Renovatie Plaisancebrug

Beste bewoner

Op dinsdag 11 juni 2019 start TRIS bvba in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv met de grondige renovatie van de Plaisancebrug. Al bijna 40 jaar wordt de brug intensief gebruikt en dat moet ook de volgende decennia in alle veiligheid mogelijk zijn.

Voor beide basculebruggen staan volgende deelwerken op het programma:

  • De metalen brugstructuur reinigen, zandstralen en schilderen
  • De afwatering van de brug verbeteren
  • Toegangsdeksels en leuningen conserveren
  • De sluitlaag op het brugdek vernieuwen

De aannemer voert de werken aan beide bruggen niet gelijktijdig uit:

  • Eerste brug: van 11 juni tot 19 juli (zandstralen van 25 juni tot 2 juli)
  • Tweede brug: van 22 juli tot 30 augustus (zandstralen van 6 tot 16 augustus)

De brug waaraan gewerkt wordt, sluit hij volledig af voor alle verkeer. De andere brug blijft beschikbaar voor voetgangers en fietsers. Zo garanderen we dat het Kanaal Leuven-Dijle overgestoken kan worden in alle veiligheid. De verkeerslichten op het kruispunt aan Plaisanceplein worden op knipper gezet. Voor automobilisten werd voor de volledige duur van de renovatiewerken een omleiding via de Postzegellaan uitgewerkt. Let op: buslijnen 288, 289, 28 en 8 van De Lijn zullen tijdens de werken een aangepast traject volgen. Meer informatie: delijn.be/omleidingen.

De werken zullen ongeveer tweeënhalve maand duren. We voeren ze bewust in de zomervakantie uit omdat die doorgaans verkeersluwer is. Voor de start van het nieuwe schooljaar moeten de werken klaar zijn. Om de duur van de onderbreking zo kort mogelijk te houden zal de aannemer voortwerken tijdens het bouwverlof. Wanneer nodig kan het zijn dat hij ook in de weekends werkt. Bepaalde deelwerken, zoals het zandstralen, kunnen tijdelijk geluidshinder met zich meebrengen. We vragen de aannemer deze werken dan ook zo veel mogelijk overdag uit te voeren. Om overlast door stof te beperken, voorziet hij een wind- en stofdichte afsluiting rondom de brug.

Wij excuseren ons voor de hinder die u mogelijk ondervindt.

Algemene vragen over het project?

zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.be en 03 224 67 11 of via www.mechelen.be/melding

Specifieke vragen of klachten over de renovatiewerken kan u richten aan Bart Mertens van TRIS bvba via Bannerlaan 42 2280 Grobbendonk 014/28.68.30 of info@tris.be

Het signalisatieplan kan u hier en hier vinden (afhankelijk van welke brug).

Locatie

Plaisancebrug
2800 Mechelen