Meteen ontvangen

Het attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen, zowel binnen als buiten Mechelen.

Je kan dit document enkel aanvragen als je op het ogenblik van de aanvraag ingeschreven bent in het bevolkingsregister van Mechelen.

Een attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek is gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €6,38 per aangevraagd attest.

Meteen ontvangen