Meteen ontvangen

Het attest van verblijf en Belgische nationaliteit bewijst zowel jouw inschrijving in Mechelen als jouw Belgische nationaliteit.

Je kan dit document enkel aanvragen als je op het ogenblik van de aanvraag ingeschreven bent in het bevolkingsregister van Mechelen.

Een attest van verblijf en Belgische nationaliteit is gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €6,38 per aangevraagd attest.

Meteen ontvangen