1. Begraven in volle grond Mechelen-Centrum

 • één kist of één asurn per graf
 • grafteken:
  • grondplaat: b 0,94m x d 0,60m - dikte 5cm
  • rug: b 0,60m x 0,80m - dikte 8cm (rug wordt in het midden van de grondplaat geplaatst zodoende dat er aan weerszijden een ruimte is van 17cm; rug wordt zo geplaatst dat de afstand van de achterzijde tot het einde van de grondplaat 8 cm bedraagt)
  • materiaal natuursteen of parament
 • termijn: minimum 10 jaar

Foto volle grond begraafplaats Mechelen

2. Begraven in volle grond in Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem

 • één kist of één asurn per graf
 • grafteken:
  • maximum afmetingen 1.70 m L x 0.70 m B en 1.20 m H
  • materiaal natuursteen of parament
 • termijn: minimum 10 jaar

Foto volle grond begraafplaats Leest