Maak een afspraak

Een Belgisch paspoort is een document om jouw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over jouw identiteit en nationaliteit, jouw handtekening en jouw foto bevat het ook jouw vingerafdrukken.

Het paspoort is:

 • zeven jaar geldig voor volwassenen voor Belgen
 • vijf jaar voor minderjarigen
 • twee jaar geldig voor niet-Belgen.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Als jouw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen paspoort aanvragen!

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats. Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan in de gemeente waar ze laatst waren ingeschreven.

Erkend vluchtelingen en staatlozen kunnen vanaf 01/01/2018 terecht in het gemeentehuis van hun woonplaats om een reispaspoort aan te vragen.  Niet-Belgen die geen reispas op het consulaat of ambassade van hun thuisland kunnen aanvragen, vragen toelating tot aanvraag van een paspoort via paspoort@diplobel.fed.be

Vraag je paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens 8 werkdagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

In Mechelen kan je enkel na afspraak een paspoort aanvragen in het Huis van de Mechelaar. Je vraagt je paspoort persoonlijk aan.

Voor de aanvraag:

   • je identiteitskaart
   • je oud paspoort als die nog geldig is (als je er één hebt) of een attest van diefstal van het paspoort (te verkrijgen bij de politie).
   • 1 recente en gelijkende kleurenfoto van de aanvrager met witte egale achtergrond (3,5 x 4,5 cm) die voldoet aan de I.C.A.O. normen.
   • je komt persoonlijk langs, een paspoort aanvragen kan niet met volmacht.

Minderjarigen

   • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen.
   • Het kind moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag van een reispas (ongeacht de leeftijd).
   • Het aanvraagformulier van een minderjarige moet steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf (vanaf ongeveer 6 jaar) én door één van beide ouders. De gemeente, de provincie of de ambassade of het consulaat kunnen altijd vragen dat de andere ouder eveneens zijn akkoord geeft. Ouderlijk akkoord kan eventueel ook op een afzonderlijk document.

Voor het afhalen:

Het afhalen van een paspoort kan zonder afspraak aan het snelloket (productietijd bedraagt minstens 8 werkdagen*). 

Opgelet: het afhalen van een reispaspoort voor een minderjarig kind kan enkel door de ouder waar het kind is  ingeschreven tenzij er een volmacht en een kopie van de identiteitskaart  (voor- en achterkant) van deze ouder is.

   • identiteitskaart
   • Als je je paspoort niet persoonlijk afhaalt, geef je een volmacht en (een kopie van) je identiteitskaart mee met de persoon die dit ophaalt.

Als je paspoort niet binnen de 3 maanden werd afgehaald, zal het paspoort vernietigd worden.

*werkdagen= weekends en feestdagen niet meegeteld

 • Betalen kan cash (niet in het dorpshuis Leest) of via bancontact.
 • We doen tijdelijk geen huisbezoeken.
 • Heb je vragen, contacteer ons via 0800 20 800

Alvast bedankt voor je begrip.

Een Belgisch paspoort is een document om jouw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over jouw identiteit en nationaliteit, jouw handtekening en jouw foto bevat het ook jouw vingerafdrukken.

Het paspoort is:

 • zeven jaar geldig voor volwassenen voor Belgen
 • vijf jaar voor minderjarigen
 • twee jaar geldig voor niet-Belgen.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

 kinderen (-18 jaar)volwassenen(+18 jaar)
Normale procedure ( 8 werkdagen)€39,50 (Belg - 5 jaar geldig)
€45,50 (niet-Belg - 2 jaar geldig)
€75 (Belg - 7jaar geldig)
€71 (niet-Belg - 2 jaar geldig)

Spoedprocedure (1 of 2 werkdagen)

Voor 15u aangevraagd: 1 werkdag

Na 15u aangevraagd: 2 werkdagen

€227 (Belg - 5 jaar geldig)
€227 (niet-Belg - 2 jaar geldig)
€257 (Belg - 7 jaar geldig)
€247 (niet-Belg - 2 jaar geldig)

Je kan zowel cash als met maestro betalen aan de loketten in het Huis van de Mechelaar. Betalen gebeurt bij de aanvraag. In het dorpshuis van Leest kan je enkel met bancontact betalen.

Spoedprocedure

Er bestaat een spoedprocedure: als de gemeente de aanvraag voor 15 uur indient, kan het paspoort zelfs de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd. Die spoedprocedure is wel duurder.

Buitenlandse Zaken voert de mogelijkheid in om een reispaspoort aan te vragen in superdringende spoedprocedure. Deze procedure is enkel mogelijk voor Belgen, erkende vluchtelingen en erkende staatlozen. Je kan het paspoort aanvragen in het Huis van de Mechelaar tijdens de openingsuren of aan het Loket paspoorten en identiteitskaarten, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station). Het reispaspoort kan, afhankelijk van het uur van aanvraag, op 4,5 uur klaar zijn. Je kan het paspoort niet afhalen in het Huis van de Mechelaar maar enkel in Brussel van maandag tot vrijdag (08u30 tot 19u45) en zaterdagvoormiddag (08u30 tot 12u15). (Betaling enkel via kaart). Je moet je wel een kwartier voor sluitingstijd aanbieden. Alle info hierrond vind je op diplomatie.belgium.be

 Aanvraag bij de gemeenteAanvraag loket Brussel
Meerderjarige Belg€317 (7 jaar geldig)€367 (7 jaar geldig)
Meerderjarige erkende vluchteling, erkende staatloze€307 (2 jaar geldig)€357 (2 jaar geldig)
Minderjarige Belg€287 (5 jaar geldig€337 (5 jaar geldig)
Minderjarige erkende vluchteling, erkende staatloze€287 (2 jaar geldig)€337 (2 jaar geldig)

Noodprocedure en humanitaire redenen

Als je om dringende humanitaire redenen zeer snel naar het buitenland moet, dan kan binnen één dag een voorlopig paspoort afgeleverd worden. Dit paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts afgeleverd worden als er een bewijs is van dringende humanitaire redenen. Voorlopige paspoorten voor humanitaire redenen worden enkel afgegeven bij een onvoorzien overlijden of hospitalisatie van een bloedverwant in de 1ste graad.

De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst Paspoorten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Tijdens het weekend kan je telefonisch contact opnemen via het nummer 02/501.81.11

Meer info

Wat indien je schade hebt gelopen ingevolge een productiefout in het paspoort?

Tengevolge van een productiefout in je paspoort, is je reis niet verlopen zoals voorzien en je meent schade te hebben geleden:

 • je moest je vertrek uitstellen of annuleren
 • je moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort
 • je moest je reis onderbreken en naar huis terugkeren

In dat geval kan je aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade. Meer inlichtingen op: www.schadevergoedingpaspoort.be

Maak een afspraak