Maak een afspraak

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • je identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren, worden op de nieuwe identiteitskaarten vingerafdrukken toegevoegd. De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip en worden niet bewaard in een databank. Enkel bevoegde instanties kunnen de chip van je identiteitskaart uitlezen

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar. Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van je identiteitskaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Na de aanvraag van je eID krijg je een brief met een pincode en een pukcode.

 • Je hebt je pincode nodig elke keer je jouw eID wilt gebruiken
 • Je hebt je pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of als je jouw pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je, van de stad/gemeente waar je woont, automatisch een oproepingskaart om je eID bij de dienst Bevolking van je gemeente aan te vragen. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden

In Mechelen kan dit enkel na afspraak aan de loketten in het Huis van de Mechelaar.

Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen. In Mechelen kan dit enkel na afspraak. Je afspraak gaat door in het Huis van de Mechelaar.

In een aantal gevallen moet je op eigen initiatief een eID aanvragen bij je woonplaats:

 • als je eID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een identiteitskaart aanvraagt in een andere landstaal.

Je maakt een afspraak en gaat met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart naar het Huis van de Mechelaar. Drie tot vier weken later, krijg je per brief bericht dat je eID klaar ligt.

Om de ‘elektronische handtekening’ te kunnen gebruiken, ontvang je in de brief ook een pincode en een pukcode. Maak een afspraak om je eID af te halen. Neem deze brief met de codes mee naar het Huis van de Mechelaar als je je eID afhaalt. Je pincode kan je bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers).

Minderjarigen kunnen wettelijk niet rechtsgeldig handtekenen.  Bijgevolg is het handtekeningcertificaat niet geactiveerd op hun identiteitskaart.  Zodra men 18 jaar geworden is, kan men het handtekeningcertificaat laten activeren.  Hiervoor moet je een afspraak maken.

Let op: als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je drie weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij je gemeente een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen een of twee werkdagen, afhankelijk van het uur van aanvraag. Let op hiervoor betaal je wel een hoge kostprijs. Neem voor meer info contact op met de dienst Bevolking.

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart, voldoet
 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Bij het afhalen van je eID:

 • je oude identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.
 • Omdat je vingerafdrukken gecontroleerd worden bij het afhalen van de eID, moet je persoonlijk langskomen.

De kostprijs van een eID staat vermeld op je oproepingskaart. Voor een spoedprocedure betaal je een stuk meer.

In Mechelen gelden volgende prijzen vanaf 1/01/2024:

Type kaart Prijs
GEWONE PROCEDURE
3 weken productietijd
 
eID Belg / EU+/F+/M kaart €24,60
vernieuwing bij verlies of diefstal eID Belg / EU+/F+/M kaart €26,10
K/L kaart €25,10
vernieuwing bij verlies of diesfstal K/L kaart €26,60
SPOEDPROCEDURE met levering in de gemeente
productietijd 1 (indien vóór 14u45 aangevraagd) of 2 werkdagen 
 
eID  Belg / EU+/F+/K/L/M kaart €121,90 
vernieuwing bij verlies of diefstal  eID Belg/ EU+/F+/K/L/M kaart €123,40

ZEER DRINGENDE SPOEDPROCEDURE met gecentraliseerde levering
Warandeberg 1-4, 1000 Brussel (productietijd 1 werkdag, ook op zaterdagvoormiddag).  Enkel indien geen andere (spoed)procedure mogelijk is!

 
eID € 153,30

Je kan je niet zelf verplaatsen owv medische redenen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kan gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. In Mechelen zal een ambtenaar van de dienst Bevolking thuis langskomen om de nodige documenten te laten ondertekenen. Dit kan enkel als er vooraf een doktersattest, de oude identiteitskaart, de betaling en eventueel een recente foto wordt binnengebracht ( de ambtenaar kan tegen betaling van €6 thuis een foto maken). Je maakt eerst een afspraak voor het aanvragen van een eID in het Huis van de Mechelaar en nadien komt de ambtenaar thuis langs.

Wat bij verlies/diefstal van mijn eID?

Neem contact op met de dienst DOC STOP op 00800 2123 2123 (gratis) of 02 518 21 23. Deze helpdesk biedt elke Belg de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen op 7 het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten te melden en te blokkeren. De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik te voorkomen. 

Bij verlies of diefstal van een Belgische eID moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen bij de de dienst bevolking.  Je krijgt dan, in afwachting van je nieuwe kaart, een attest van verlies/diefstal. Je moet hiervoor een afspraak maken.  Bij hoogdringdheid wordt dit afgehandeld in de spoedagenda.  Bel ons gratis nummer 0800/20 800.  Als het Huis van de Mechelaar gesloten is, kan je een attest van verlies/diefstal bij de politie krijgen.

Let op: niet-Belgen dienen zowel bij verlies als bij diefstal van hun C, EU+, F+kaart aangifte te doen bij de politie.

Diefstal of verlies van je eID in het buitenland

Bij diefstal of verlies van je identiteitskaart in het buitenland, wordt deze onmiddellijk geannuleerd.

Wat moet je zelf doen? Je vult een meldingsformulier in op de ambassade/consulaat van het land waar je je op dat ogenblik bevindt.  De diplomatieke post brengt DOC STOP op de hoogte.

DOC STOP informeert de gemeente waar je woont. De gemeente annuleert je identiteitskaart onmiddellijk en nodigt je uit om een nieuwe kaart aan te vragen.

Je hebt geen geldige eID en vertrekt op reis.

Indien je niet beschikt over een eID, C, E+of F+kaart (wegens verlies of diefstal) en je gaat binnen de periode van nu en 3 weken op reis, informeer dan naar de mogelijke alternatieven bij de dienst Bevolking. In sommige gevallen kan je via de (extreme)spoedprocedure geholpen worden of kan je bij verlies of diefstal van je eID in zeer uitzonderlijke gevallen een voorlopige identiteitskaart verkrijgen bij de FOD Binnenlandse zaken, Warandeberg 1-4, 1000 te Brussel.

Wat bij beschadiging van mijn eID of C-kaart of EU+kaart of F+kaart?

Van zodra je een defect aan de kaart vaststelt, maak je best een afspraak. Met een identiteitskaart zonder chip of waarvan de chip loszit, kan je immers aan een grenscontrole de toegang tot een land geweigerd worden. Wij maken dan de kaart over naar het productiecentrum voor onderzoek.

Wat breng je mee:

 • de beschadigde kaart en
 • de chip die is losgekomen
Maak een afspraak