Maak een afspraak

Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een identiteitsbewijs aanvragen.

Het identiteitsbewijs vermeldt naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

Opgelet: Zonder geldige nationale identiteitskaart of geldig paspoort kan je niet reizen binnen of buiten de Schengenzone. Het dragen van dit identiteitsbewijs stelt het kind niet vrij van het bezit van een geldig nationaal identiteitsdocument: identiteitskaart of paspoort.

Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Het identiteitsbewijs is maximum 3 jaar geldig. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs vervalt:

  • na verloop van de geldigheidsduur
  • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit

De pasfoto die je meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de gemeente.

Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.

Het identiteitsbewijs aanvragen kan enkel na afspraak. Sinds 15/1/2024 wordt niet langer een papieren versie afgeleverd. Kinderen onder 12 jaar krijgen vanaf dan ook een verblijfskaart. 

  • recente kleurenpasfoto van het kind (maximaal 6 maanden oud), die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
  • telefoonnummers van personen die in geval van nood kunnen verwittigd worden
  • Het kind moet zelf aanwezig zijn bij de aanvraag
  • € 7,70 voor aanvraag EU(+), F(+) of M-kaart. € 10,70 voor aanvraag A, B, K of L-kaart.
  • In geval van gescheiden ouders: de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.

Het bedrag is afhankelijk van welke verblijfskaart kan aangevraagd worden voor het kind.  € 7,70 voor de aanvraag van een EU(+), F(+) of M-kaart. € 10,70 voor de aanvraag van een  A, B, K of L-kaart.

Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996)

Maak een afspraak