Maak een afspraak

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Met een elektronische vreemdelingenkaart EU+, F+, M-kaart met vermelding duurzaam verblijf, K, L kaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België.

In de elektronische vreemdelingenkaart zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • je identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Na de aanvraag van je eID krijg je een brief met een pincode en een pukcode.

 • Je hebt je pincode nodig elke keer je jouw eID wilt gebruiken
 • Je hebt je pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of als je jouw pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je, van de stad/gemeente waar je woont, automatisch een oproepingskaart om je eID bij de dienst Bevolking van je gemeente aan te vragen. In Mechelen kan dit enkel na afspraak aan de loketten in het Huis van de Mechelaar.

Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen. In Mechelen kan dit enkel na afspraak. Je afspraak gaat door in het Huis van de Mechelaar.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij je woonplaats:

 • als je eID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een identiteitskaart aanvraagt in een andere landstaal.

Je maakt een afspraak en gaat met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart naar het Huis van de Mechelaar. Drie tot vier weken later, krijg je per brief bericht dat je eID klaar ligt.

Om de ‘elektronische handtekening’ te kunnen gebruiken, ontvang je in de brief ook een pincode en een pukcode. Maak een afspraak om je eID af te halen. Neem deze brief met de codes mee naar het Huis van de Mechelaar als je je eID afhaalt. Je pincode kan je bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers).

Let op. Je bent altijd zelf verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je drie weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij je gemeente een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen. Let op, hiervoor betaal je wel een hoge kostprijs. Neem voor meer info contact op met de dienst Bevolking.

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet
 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Bij het afhalen van je eID:

 • je oude identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

De kostprijs van een eID staat vermeld op je oproepingskaart. Voor een spoedprocedure betaal je een stuk meer.

In Mechelen gelden vanaf 01/01/2024 volgende prijzen:

Gewone procedure (3 weken productietijd)Prijs
EU+/F+/M kaart€24.60
vernieuwing bij verlies of diefstal EU+/F+/M€26.10
K, L kaart€25.10
vernieuwing bij verlies of diefstal  K, L kaart€26.10
SpoedprocedurePrijs
EU+ kaart / F+kaart /M kaart / K kaart / L kaart€121.90
vernieuwing bij verlies of diefstal  EU+ kaart / F+kaart / M kaart / K kaart / L kaart€123.40

Je kan je niet zelf verplaatsen owm medische redenen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kan gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. In Mechelen zal een ambtenaar van de dienst Bevolking thuis langskomen om de nodige documenten te laten ondertekenen. Dit kan enkel als er vooraf een doktersattest, de oude identiteitskaart, de betaling en eventueel een recente foto wordt binnengebracht ( de ambtenaar kan tegen betaling van €6 thuis een foto maken). Je maakt eerst een afspraak voor het aanvragen van een eID in het Huis van de Mechelaar en nadien komt de ambtenaar thuis langs.

Wat bij verlies/diefstal van mijn verblijfskaart EU+, F+, M kaart met vermelding duurzaam verblijf, K kaart, L kaart?

Niet-Belgen dienen zowel bij verlies als bij diefstal van hun EU+, F+, M+, K, L-kaart aangifte te doen bij de politie. Je moet 7 dagen wachten voor je een nieuwe kaart mag aanvragen.

Neem contact op met de dienst DOC STOP op 0800 2123 2123 (gratis) of 02 518 21 23. Deze helpdesk biedt elke burger de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen op 7 het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten te melden en te blokkeren. De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik te voorkomen. De procedure voor een nieuwe kaart wordt opgestart en je zal een oproepingskaart krijgen van de dienst Bevolking.

Je hebt geen geldige identiteitskaart EU+, F+, M+, K- of L-kaart en vertrekt op reis.

 Indien je niet beschikt over een EU+, F+, M+, K- of L-kaart (wegens verlies of diefstal) en je gaat binnen de periode van nu en 3 weken op reis, informeer dan naar de mogelijke alternatieven bij de dienst Bevolking. In sommige gevallen kan je via de spoedprocedure geholpen worden of kan je in zeer uitzonderlijke gevallen een voorlopige identiteitskaart bij FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel verkrijgen.

Wat bij beschadiging van mijn kaart?

Van zodra je een defect aan de kaart vaststelt, maak je best een afspraak. Met een identiteitskaart zonder chip of waarvan de chip loszit, kan je immers aan een grenscontrole de toegang tot een land geweigerd worden. Wij maken dan de kaart over naar het productiecentrum voor onderzoek.

Wat breng je mee:

 • 2 pasfoto’s,
 • de beschadigde kaart en
 • de chip die is losgekomen
Maak een afspraak