Online aanvragen

Als je de pincode van je eID of kids-ID niet meer kent of kwijt bent, heb je 2 mogelijkheden:

  • Heb je nog wel de pukcode in je bezit, dan kan je je pincode laten resetten aan de loketten in het Huis van de Mechelaar en hoef je geen nieuwe code aan te vragen. Dit kan zonder afspraak aan het snelloket.
  • Ben je jouw pin -en pukcode kwijt, dan kan je nieuwe codes aanvragen.  Als jouw kaart werd afgeleverd nà 1 januari 2022 kan je in jouw gemeente je pincode laten deblokkeren en hoef je geen nieuwe code aan te vragen.

Enkel inwoners uit Mechelen en deelgemeenten (2800, 2801, 2811 & 2812) kunnen nieuwe codes aanvragen.

Opgelet! Ben je niet ingeschreven in Mechelen, richt je dan tot de gemeente waar je dat wel bent.

Als er een adrewijziging lopende is, zal je nieuwe codes moeten aanvragen in de gemeente waar je op dat ogenblik nog officieel bent ingeschreven.

Je kan deze codes op 2 manieren aanvragen:

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Na 10 werkdagen verwittigt de dienst bevolking je via brief en kan je de nieuwe codes komen ophalen zonder afspraak. Men zal je eID activeren of deblokkeren met de nieuwe codes aan de loketten in het Huis van de Mechelaar.

Wanneer je je nieuwe codes 3 maanden na aanvraag niet hebt afgehaald, zullen ze vernietigd worden.  

Om je pincode te resetten:

  • je identiteitskaart
  • je pukcodes

Je hebt nieuwe codes aangevraagd? Dan breng je mee:

  • je identiteitskaart
  • eventueel volmacht en identiteitskaart van de volmachtdrager als je dit voor iemand anders doet.

Het resetten of aanvragen van een pincode is gratis.

Online aanvragen