Online aanvragenMaak een afspraak

Als je de pincode van je eID of kids-ID niet meer kent of kwijt bent, heb je 2 mogelijkheden:

  • Heb je nog wel de pukcode in je bezit, dan kan je je pincode laten resetten aan de loketten in het Huis van de Mechelaar en hoef je geen nieuwe code aan te vragen. Maak hier een afspraak om je pincode te resetten.
  • Ben je jouw pin -en pukcode kwijt, dan kan je tegen betaling van €5,50 nieuwe codes aanvragen.

Enkel inwoners uit Mechelen en deelgemeenten (2800, 2801, 2811 & 2812) kunnen nieuwe codes aanvragen.

Opgelet! Ben je niet ingeschreven in Mechelen, richt je dan tot de gemeente waar je dat wel bent.

Als er een adrewijziging lopende is, zal je nieuwe codes moeten aanvragen in de gemeente waar je op dat ogenblik nog officieel bent ingeschreven.

Je kan deze codes op 2 manieren aanvragen:

Opgelet! Wanneer je een nieuwe identiteitskaart hebt aangevraagd maar je hebt je codes nooit ontvangen, is een aanvraag voor nieuwe codes gratis.  Deze aanvraag kan je niet via het webformulier doen. Neem contact op via vragen.bevolking@mechelen.be, telefonisch op 0800 20 800 of via het snelloket in het Huis van de Mechelaar tijdens de openingsuren.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Na 10 werkdagen verwittigt de dienst bevolking je via brief en kan je de nieuwe codes komen ophalen na afspraak. Men zal je eID activeren of deblokkeren met de nieuwe codes aan de loketten in het Huis van de Mechelaar.

Wanneer je je nieuwe codes 3 maanden na aanvraag niet hebt afgehaald, zullen ze vernietigd worden.  Het betaalde bedrag van €5,50 kan niet teruggevorderd worden

Om je pincode te resetten:

  • je identiteitskaart
  • je pukcodes

Je hebt nieuwe codes aangevraagd? Dan breng je op je afspraak mee:

  • je identiteitskaart
  • eventueel volmacht en identiteitskaart van de volmachtdrager als je dit voor iemand anders doet.

Het resetten van een pincode is gratis.
Elke aanvraag van een nieuwe pin- en pukcode kost €5,50.

Betalen doe je online via het webformulier of cash/met bancontact aan het snelloket.

De administratieve kost wordt niet terugbetaald indien je de codes niet ophaalt of bij een foutieve aanvraag.

Online aanvragenMaak een afspraak