Online aanvragenMaak een afspraak

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je dit aangeven.

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Stap 1: je geeft je nieuwe adres door

Er zijn verschillende manieren om jouw adreswijziging door te geven in je nieuwe woonplaats:

  • Je kan de adreswijziging online melden als je naar of binnen Mechelen verhuisd bent. Je betaalt € 11 per volwassene.
  • Je maakt vooraf een afspraak en gaat persoonlijk langs bij de dienst Bevolking van Stad Mechelen. Je betaalt € 11 per volwassene.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, kan enkel de referentiepersoon (= gezinshoofd) de aanvraag doen.  De referentiepersoon is diegene die zorgt voor de algemene adminstratie van het gezin.  Er kan maar één referentiepersoon binnen het gezin worden aangeduid.  Bij een verhuis van het ganse gezin blijft de referentiepersoon dezelfde.  Wijzigen van de referentiepersoon kan steeds door het ondertekenen van een verklaring van beide partijen.  Eén partij verklaart afstand te doen van de functie.  De andere partij verklaart zich akkoord om referentiepersoon te worden.  

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met jouw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Stap 2: Na de aangifte

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. Het tijdstip van de controle is afhankelijk van de mogelijkheden die je zelf aangaf via het e-formulier of aan het loket. Hoe beperkter de mogelijke tijdstippen, hoe langer het kan duren vooraleer de wijkagent langskomt.  Dit kan enkele weken in beslag nemen.

De wijkagent laat geen nota achter als hij je niet kon aantreffen bij een eerste bezoek. Hij zal later, onaangekondigd, een tweede bezoek plannen.

Het is belangrijk dat je huisnummer/busnummer duidelijk zichtbaar aangebracht is zodat de wijkagent het opgegeven adres kan verifiëren.

Vanaf 4 dagen na deze controle maak je een afspraak voor verhuis Belg en word je ingeschreven op jouw nieuwe adres. Het adres op jouw identiteitskaart wordt dan ook aangepast. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met pincode nodig. 

Vanaf het moment dat jouw identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van jouw adresverandering op de hoogte brengen.

Let op: verhuis je samen met je gezin en heeft iemand van je gezin een A, B, F of E-kaart, dan maak je een afspraak bij het loket vreemdelingen om je verhuis te regelen:

  • identiteitskaarten van alle personen die verhuizen + bijbehorende PINcode (en PUKcodes als je je PINcode niet meer weet)
  • kids-ID van alle kinderen die verhuizen + bijbehorende PINcodes (en PUKcodes als je de PINcodes niet meer weet)
  • het attest van een Sociale Woningmaatschappij indien van toepassing

Het aangeven van een adreswijziging kost: € 11 per volwassene  (Je maakt slechts een afspraak 4 dagen nadat de wijkagent is langs geweest)

 

Verhuis je samen met je gezin en heeft iemand van je gezin een A, B, F of E-kaart, dan maak je een afspraak bij het loket vreemdelingen om je verhuis te regelen.

Wat met de kinderen?

Sinds 1987 zijn alle discriminaties die bestonden tussen kinderen die binnen of buiten het huwelijk geboren werden opgeheven. "Wettige kinderen" geboren binnen het huwelijk, worden bijgevolg niet meer bevoordeeld. Of je nu getrouwd, wettelijk of feitelijk samenwonend bent, de zorgplicht naar je kinderen toe blijft dezelfde. Het is immers de afstammingsband die telt. Het ouderlijk gezag, de onderhoudsbijdrage en de verblijfsregeling zijn daarbij de drie elementen die een regeling vragen. Meer info hierover vind je op onze site onder "gedeeld verblijf" en op www.scheidingsconsulenten.be.

Verhuis naar een rusthuis/home

Wanneer iemand naar een rusthuis verhuist, kan de persoon zelf, zijn wettelijk vertegenwoordiger of de directeur van het rusthuis de verhuis regelen. Het attest van het rusthuis volstaat om de adreswijziging definitief te maken. De wijkagent voert dan geen controle uit. Boek een afspraak in aan het loket om de adreswijziging op de identiteitskaart te laten aanpassen.

Wat brengt u mee?

  • elektronische identiteitskaart
  • Pin/Pukcode
  • Attest rusthuis
Online aanvragenMaak een afspraak