Meteen ontvangen

In navolging van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, passen wij onze dienstverlening aan.

 • update 3/11/2020

  • Alle loketten werken enkel op afspraak.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht, hou 1,5m afstand en respecteer de hygiënemaatregelen.
  • Afspraken maken kan telefonisch en voor een deel van onze producten online.
  • Dorpshuis Leest is gesloten. 
  • Heb je een afspraak? Kom stipt op tijd en kom alleen, tenzij voor je afspraak de aanwezigheid van meerdere personen vereist is.
  • Als je afspraak niet dringend is, probeer deze dan uit te stellen.
  • Betalen kan enkel via bancontact.
  • We doen tijdelijk geen huisbezoeken.
  • Heb je vragen, contacteer ons via 0800 20 800

  Alvast bedankt voor je begrip.

Een bewijs van woonst bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont

Er bestaan 3 soorten bewijzen van woonst:

 • een attest van woonst
 • een attest van woonst met historiek van adressen 
 • een attest van woonst voor een huwelijk

Wie kan een attest van woonst aanvragen?

 • Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Mechelen of zijn wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd).
 • Een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling.
 • De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan andere derden kan alleen als de afgifte van die documenten krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan en mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de wettelijke bepaling waarop de aanvraag is gesteund.

Je kan een attest van woonst krijgen:

 • Via het in te vullen e-formulier: Je kan het attest meteen digitaal te ontvangen; daarvoor heb je je eId, pincode en kaartlezer nodig.
 • Aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar, dit kan zonder afspraak
 • In de dorpshuizen van Muizen, Leest en Walem vanaf april 2017, op afspraak.
 • Via brief gericht aan de dienst Bevolking.

Identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van zijn/haar identiteitskaart. Indien u niet over een volmacht beschikt, moet u een verklaring op eer  invullen en een kopie van uw eigen identiteitskaart bijvoegen.

Een attest van woonst is gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €5,50 per aangevraagd attest.

 

Meteen ontvangen