Meteen ontvangen

Een bewijs van woonst (of attest van hoofdverblijfplaats) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont

Er bestaan 3 soorten bewijzen van woonst:

 • een attest van woonst
 • een attest van woonst met historiek van adressen 
 • een attest van woonst voor een huwelijk

Wie kan een attest van woonst aanvragen?

 • Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Mechelen of zijn wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd).
 • Een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling.
 • De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan andere derden kan alleen als de afgifte van die documenten krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan en mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de wettelijke bepaling waarop de aanvraag is gesteund.

Je kan een attest van woonst krijgen:

 • Via het in te vullen e-formulier: Je kan het attest meteen digitaal te ontvangen; daarvoor heb je je eId, pincode en kaartlezer nodig.
 • Aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar, dit kan zonder afspraak
 • In het dorpshuis van Leest op afspraak.
 • Via brief gericht aan de dienst Bevolking.

Identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van zijn/haar identiteitskaart. Indien u niet over een volmacht beschikt, moet u een verklaring op eer  invullen en een kopie van uw eigen identiteitskaart bijvoegen.

Een attest van woonst is gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €6,38 per aangevraagd attest.

 

Meteen ontvangen