Online aanvragenMeteen ontvangen

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

 • Je hebt de Belgische nationaliteit.
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

Je kunt het bewijs van nationaliteit opvragen bij je gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

In Mechelen kan je het bewijs van nationaliteit op volgende manieren verkrijgen:

 • Via het in te vullen e-formulier. Je krijgt de keuze om het bewijs meteen digitaal aan te vragen en af te drukken met je (Belgische) eID en pincode (eID-kaartlezer nodig) of je aanvraag wordt binnen 3 werkdagen behandeld en het attest van nationaliteit wordt via de post verstuurd.
 • Via brief gericht aan het team Onthaal en informatie
 • Aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar (dit kan zonder afspraak) alsook in de dorpshuizen en in het wijkhuis Battel.

Meebrengen

  • Jeneemt je identiteitskaart mee.
  • Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:
   • de volmacht van de aanvrager
   • de identiteitskaart van de aanvrager
   • de eigen identiteitskaart.

Bedrag

Een nationaliteitsbewijs is gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €5 per aangevraagd attest.

Uitzonderingen

Niet-Belgen richten hun aanvraag voor de aflevering van een bewijs van nationaliteit tot hun eigen nationale overheid of tot de ambassade of het consulaat van het land van herkomst in België.

Online aanvragenMeteen ontvangen