Meteen ontvangen

In navolging van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, passen wij onze dienstverlening aan.

update 3/11/2020

 • Alle loketten werken enkel op afspraak.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht, hou 1,5m afstand en respecteer de hygiënemaatregelen.
 • Afspraken maken kan telefonisch en voor een deel van onze producten online.
 • Dorpshuis Leest is gesloten. 
 • Heb je een afspraak? Kom stipt op tijd en kom alleen, tenzij voor je afspraak de aanwezigheid van meerdere personen vereist is.
 • Als je afspraak niet dringend is, probeer deze dan uit te stellen.
 • Betalen kan enkel via bancontact.
 • We doen tijdelijk geen huisbezoeken.
 • Heb je vragen, contacteer ons via 0800 20 800

Alvast bedankt voor je begrip.

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

 • Je hebt de Belgische nationaliteit.
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Je kunt het bewijs van nationaliteit opvragen bij je gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

In Mechelen kan je het bewijs van nationaliteit op volgende manieren verkrijgen:

 • Je neemt je identiteitskaart mee.
 • Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:
  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart.

Een nationaliteitsbewijs is gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €5,50 per aangevraagd attest.

Niet-Belgen richten hun aanvraag voor de aflevering van een bewijs van nationaliteit tot hun eigen nationale overheid of tot de ambassade of het consulaat van het land van herkomst in België.

Meteen ontvangen