Meteen ontvangenOnline aanvragen

In navolging van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, passen wij onze dienstverlening aan.

  • Het snelloket en de loketten werken enkel op afspraak.
  • Ook het afhalen en afgeven van documenten is op afspraak.
  • Maak je afspraak telefonisch via 0800 20 800 of online via onze website.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

Je kan het attest gezinssamenstelling opvragen bij je gemeente. In Mechelen kan je het attest gezinssamenstelling op 4 manieren aanvragen:

  • Online aanvragen en meteen digitaal via e-mail ontvangen.  Hiervoor heb je een kaartlezer en je (Belgische) e-ID met pincode nodig. Als je attest betrekking moet hebben op de gezinssituatie vóór 1/01/1988, moet je het via het e-formulier of aan het snelloket aanvragen.
  • Via het e-formulier. Je aanvraag wordt binnen 3 werkdagen behandeld. Het attest wordt per post opgestuurd.
  • Aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar alsook in de dorpshuizen.
  • Via brief gericht aan het team Onthaal en Informatie,

Als je elektronische identiteitskaart (eID) hebt, kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op ‘Mijn dossier’, de online toepassing van het Rijksregister.

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning. 
  • Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van zijn identiteitskaart.

Gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €5 per aangevraagd attest. Dit wordt maandelijks gefactureerd.

Meteen ontvangenOnline aanvragen