Meteen ontvangen

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

Je kan het attest gezinssamenstelling opvragen bij je gemeente. In Mechelen kan je het attest gezinssamenstelling op verschillende manieren aanvragen:

  • Online aanvragen en meteen digitaal via e-mail ontvangen.  Hiervoor heb je een kaartlezer en je (Belgische) e-ID met pincode of de It's me app nodig. Als je attest betrekking moet hebben op de gezinssituatie vóór 1/01/1988, moet je het aan het snelloket aanvragen.
  • Aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar alsook in de dorpshuizen.
  • Via brief gericht aan het team Onthaal en Informatie,

Als je elektronische identiteitskaart (eID) hebt, kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op ‘Mijn dossier’, de online toepassing van het Rijksregister.

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning. 
  • Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van zijn identiteitskaart.

Gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €6,38 per aangevraagd attest. Dit wordt maandelijks gefactureerd.

Meteen ontvangen