Maak een afspraak

Je kan de Belgische nationaliteit aanvragen bij de dienst burgerlijke stand van je woonplaats. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen.  Meer info over de verschillende procedures kan je nalezen op de website van de FOD Justitie: Belg worden.

Voor elke procedure gelden specifieke voorwaarden. Maak een afspraak voor meer concrete info over jouw situatie.

  • Je maakt een afspraak bij de dienst burgerlijke stand en neemt je verblijfskaart en buitenlands paspoort (of Europese identiteitskaart) mee. Je krijgt een lijst van documenten die je moet verzamelen.  
  • Wanneer je de gevraagde bewijsstukken hebt verzameld, controleert de dienst burgerlijke stand of je dossier volledig is. Na goedkeuring mag je het registratierecht van €150 betalen via het tabblad mijn betalingen in www.myminfin.be.
  • Na betaling van het registratierecht maak je een afspraak bij de dienst burgerlijke stand om verklaring af te leggen. 
  • Je dossier wordt overgemaakt aan de bevoegde instanties. Zij maken de beslissing of je de Belgische nationaliteit al dan niet verkrijgt. 
  • Wanneer de beslissing positief is, ontvang je een brief van de dienst burgerlijke stand met een uitnodiging om een Belgische identiteitskaart aan te vragen. Je kan ook een Belgische reispas en rijbewijs aanvragen. 

 

 

 

  • Verblijfskaart
  • Buitenlands paspoort of Europese identiteitskaart
  • Indien je al een afschrift van je geboorteakte (gelegaliseerd en beëdigde vertaling naar het Nederlands) hebt, mag je dit ook meebrengen. 

De kosten zijn afhankelijk van de procedure die gevolgd wordt. 

Wet van 4 december 2012 – verschenen in Belgisch Staatsblad op 14 december 2012

K.B. van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (B.S. 21/01/2013 en errata op 18/02/2013)

K.B. van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30/01/2013)

Omzendbrief van 8 maart 2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.

Maak een afspraak