Maak een afspraak

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Niet-Belgen waarvan de procedure tot inschrijving afgerond is, kunnen een verblijfskaart bekomen na instructies van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van je verblijfsprocedure.

Ofwel word je in het bezit gesteld van een kartonnen kaart (immatriculatieattest model A of Model B) ofwel krijg je een elektronische vreemdelingenkaart.

Welke types van verblijfstitels zijn er?

 • A = Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf;
 • B = Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
 • C = Identiteitskaart voor vreemdelingen;
 • D = EG - langdurig ingezetene in België;
 • E = Verklaring van inschrijving;
 • E+ = Document ter staving van duurzaam verblijf;
 • F = Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie;
 • F+= Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie;
 • H = Europese blauwe kaart

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Als je recht op verblijf is goedgekeurd, kan je een afspraak maken voor het aanvragen van een identiteitskaart voor niet-Belgen (A, B, E, F, H-kaart)

 • U kunt uw  vreemdelingenkaart A, B, E, F, H  aanvragen bij uw gemeentebestuur. In Mechelen kan dit in het Huis van de Mechelaar en enkel na afspraak.

 • Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen. Het afhalen gebeurt aan de loketten van dienst bevolking in het Huis van de Mechelaar.

 • Hou deze persoonlijke codes goed bij! Je hebt ze nodig wanneer je van adres wijzigt, als je toepassingen zoals tax-on-web wil gebruiken, enz... U moet ofwel de oude verblijfstitel, ofwel de bijlage 8/8bis, ofwel de bijlage 15 inleveren. Pas dan kan de vreemdelingenkaart geactiveerd worden.

  Let op! De biometrische verblijfstitels (A-, B-, C- D- en H-kaart) moeten persoonlijk afgehaald worden aangezien de vingerafdrukken zowel bij de aanvraag als bij de afhaling worden gescand.

   In geen enkel geval, wordt je nationale identiteitskaart of paspoort ingehouden, vernietigd, verscheurd of versneden.

 • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente pasfoto van uitstekende kwaliteit, in vooraanzicht en een witte achtergrond.
  • De pasfoto's voor de biometrische verblijfstitels (A-, B-, C-, D- of H-kaart) moeten voldoen aan nieuwe normen(ICAO: international civil aviation organization). Volg de richtlijnen voor een goede foto.
  • Enkele belangrijke aandachtspunten:
  • Neutrale gezichtsuitdrukking: niet (glim)lachen, niet fronsen, geen tanden zichtbaar, mond gesloten
  • Hoofd en schouders recht 
  • Gezicht volledig vrij
  • Ogen goed zichtbaar, geen weerkaatsing, geen getinte glazen, montuur niet langs de ooglijn

Prijzen voor een eID / EVK (elektronische vreemdelingenkaart) vanaf 1 januari 2020:

Welke identiteitskaart/procedures

 aflevertermijn

prijs vanaf 1/1/2020

 eID / niet-biometrische EVK (E, E+, F, F+) 3 à 4 weken€21.60
 Biometrische EVK (A-, B-, C-, D-, H-kaart) 3 à 4 weken€22,10
 duplicaat eID / niet-biometrische EVK (bij verlies of diefstal) 3 à 4 weken€23,10
 Duplicaat biometrische EVK (A-, B-, C-, D-, H-kaart) 3 à 4 weken€23,60
 eID / EVK in spoedprocedure (A-, B-, C-, D-, E, E+,  F, F+, H-kaart) 1 of 2 werkdagen*€104,10
 duplicaat eID / EVK in spoedprocedure (A-, B-, C-E, E+, F-, F+, H-kaart) 1 of 2 werkdagen*€105,60
 * De exacte datum waarop de EVK met bijhorende codes ter beschikking klaar zal liggen bij het gemeentebestuur kan pas bij de aanvraag bepaald worden. Dit hangt af van allerlei factoren (dag en uur van aanvraag, weekends, vakantiedagen, enz...). Voor biometrische vreemdelingenkaarten is ENKEL keuze tussen een gewone aanvraag en een zeer dringende spoedprocedure.
 

Betalen kan cash of met bancontact.

Wat bij verlies of diefstal?

Verlies

Inwoners met een andere nationaliteit, dienen bij de politie een attest van verlies ("Bijlage 12/Annexe 12") aan te vragen, hiervoor heb je 1 recente pasfoto nodig.

Diefstal

Bij diefstal van je verblijfstitel, moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de lokale politie. Je krijgt een attest ter vervanging van je elektronische vreemdelingenkaart, hiervoor heb je 1 recente pasfoto nodig.

 Is je verblijfstitel verloren of gestolen? Blokkeer via DOC STOP.  deze helpdesk biedt elke Belg / vreemdeling de mogelijkheid om 24 uur per dag, zeven dagen op zeven het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten te melden en te blokkeren. Tel 0800 2123 2123 (gratis), tel. + 32 2 518 21 23 
De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functies om misbruik te voorkomen. 

Je dient zelf langs te komen om een nieuwe vreemdelingenkaart aan te vragen in het Huis van de Mechelaar, je ontvangt geen uitnodiging. Je maakt hiervoor een afspraak en brengt de geldige bijlage 12 mee.

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.
Maak een afspraak