Online aanvragen

Wanneer kan je een melding van een vermoedelijk bouwmisdrijf indienen?

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering inzake de ruimtelijke ordening (voorschriften i.v.m. bouw- en verkavelingsvergunningen, i.v.m. plannen van aanleg,...) die strafbaar zijn gesteld door de wetgeving. Heb je een vermoeden van een misdrijf dan kan je dat hier melden.

Welke regelgeving is van toepassing?

Voor meer informatie over de wetgeving die van toepassing is, kan je terecht in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, titel VI – handhavingsmaatregelen en de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

Voor een vlotte behandeling van het dossier is het aangewezen enkele bewijsstukken toe te voegen zoals: foto’s, een notariële akte, communicatiestukken met de vermoedelijke overtreder,...

 

Online aanvragen