Maak een afspraak

Een echtscheiding die in het buitenland is uitgesproken, moet je melden in België.

De ambtenaar van de burgerlijke stand onderzoekt de voorwaarden om de buitenlandse echtscheiding in België te erkennen. Als de echtscheidingsbeslissing aan alle voorwaarden voldoet, registreert de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtscheiding in het rijksregister. 

 

De documenten die je moet voorleggen, verschillen van het land waar de echtscheiding is uitgesproken.

Een land dat lid is van de Europese Unie, behalve Denemarken:

  • Identiteitskaart of paspoort;
  • De originele of voor eensluidend verklaarde beslissing ( vonnis of arrest) beëdigd vertaald naar het Nederlands;
  • Het certificaat over de beslissingen in huwelijkszaken, overeenkomstig de verordening 2201/2003 van de raad van 27 november (beëdigde vertaling naar het Nederlands). Dit geldt niet voor de beslissingen uitgesproken voor 1 maart 2001. Hiervoor geldt de regeling 'Andere landen'.;
  • Buitenlandse huwelijksakte (gelegaliseerd + beëdigde vertaling naar het Nederlands). Dit is niet nodig als het huwelijk al geregistreerd staat in het rijksregister. 
  • Afhankelijk van de inhoud van de beslissing kunnen we extra bewijsstukken opvragen.

Andere landen:

  • Identiteitskaart of paspoort;
  • De originele of voor eensluidend verklaarde beslissing ( vonnis of arrest), gelegaliseerd + beëdigde vertaling naar het Nederlands
  • Een bewijs dat de echtscheiding definitief en betekend is of ter kennis gebracht aan de tegenpartij (gelegaliseerd + beëdigde vertaling naar het Nederlands)
  • Buitenlandse huwelijksakte (gelegaliseerd + beëdigde vertaling naar het Nederlands). Dit is niet nodig als het huwelijk al geregistreerd staat in het rijksregister. 
  • Afhankelijk van de inhoud van de beslissing kunnen we extra bewijsstukken opvragen.

Gratis

Maak een afspraak