Maak een afspraak

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. 

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Waar kan je de erkenning aanvragen? 

Je kan een erkenning aanvragen bij de dienst burgerlijke stand van de stad of gemeente waar:

 • de moeder,erkenner of kind gedomicilieerd is
 • het kind geboren is

Wanneer kan je de erkenning aanvragen? 

 • voor de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet

 

 

Je maakt een afspraak bij de dienst burgerlijke stand in het Huis van de Mechelaar. 

Wie moet er aanwezig zijn tijdens de afspraak? 

 • persoon die het kind wil erkennen
 • moeder (indien het kind niet ontvoogd of meerderjarig is)
 • kind vanaf 12 jaar oud

 

 • Attest met vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan je een attest bezorgen. 
 • identiteitskaart,verblijfskaart,paspoort/Europese identiteitskaart van beide ouders
 • bewijs van ongehuwde staat of bewijs ontbinding/nietigverklaring huwelijk (niet nodig is als je altijd in België gewoond hebt of dit vroeger al bewezen hebt)
 • bewijs van nationaliteit als je niet in België bent ingeschreven
 • recent afschrift van de geboorteakte van het kind

Opgelet: Alle documenten afkomstig uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn om in België te gebruiken. Ze moeten voorzien zijn van een beëigde vertaling in het Nederlands. 

 

Artikelen 327 tot 330 van het Burgerlijk Wetboek

Maak een afspraak