Online aangevenMaak een afspraak

De geboorte van je kind moet je verplicht aangeven bij de dienst burgerlijke stand van de geboorteplaats. Dat kan op afspraak of online.

Wanneer moet de aangifte gebeuren? 

Ten laatste 15 dagen na de bevalling. Als de 15de dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

Wie kan de geboorte aangeven?

 • Moeder
 • Vader/meemoeder
 • Beide ouders samen

Opgelet: Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de vader of meemoeder de geboorte enkel alleen aangeven als hij/zij het kind erkend heeft voor de geboorte. 

De aangifte van geboorte kan online of op afspraak. In Mechelen kan je op afspraak terecht bij de dienst burgerlijke stand in het Huis van de Mechelaar of bij het geboorteloket in het AZ Sint-Maarten. Opgelet: voor de geboorteaangifte van een tweeling moet je 2 afspraken maken.

Het geboorteloket in het AZ Sint-Maarten is open op maandag-en woensdagnamiddag van 13-16u en vrijdagvoormiddag van 9-12u. Je vindt het loket terug in de zorgboulevard (loket 5) van het ziekenhuis. Je hoeft je niet eerst aan te melden aan het onthaal. 

Hoe kan je online de geboorte aangeven?

 • Online de geboorte aangeven
 • Dit e-Loket gebruikt je persoonsgegevens. Je moet je dus eerst identificeren. Bijvoorbeeld via itsme, je identiteitskaart (voor Belgen) of je elektronische verblijfskaart (voor niet-Belgen).
 • Opgelet: Als je digitale aangifte onvolledig is of de ambtenaar heeft nog vragen om je aangifte te voltooien, maak dan zo snel mogelijk een afspraak. Zie hieronder.

Hoe maak je een afspraak om de geboorte aan te geven bij het geboorteloket in het AZ Sint-Maarten? 

 • Maak online je afspraak (activiteit: Geboorteaangifte AZ Sint-Maarten)
 • Telefonisch: 0800 20 800  (gratis nummer)
 • Onthaal Huis van de Mechelaar

Hoe maak je een afspraak om de geboorte aan te geven in het Huis van de Mechelaar?

 • Maak online je afspraak (activiteit: Geboorteaangifte Huis van de Mechelaar)
 • Telefonisch: 0800 20 800  (gratis nummer)
 • Onthaal Huis van de Mechelaar

 • identiteitskaart, verblijfskaart of paspoort van beide ouders
 • het geboorteattest, afgeleverd door het ziekenhuis of door de vroedvrouw/dokter (thuisbevalling)
 • ben je niet gehuwd en heb je als vader/meemoeder je kind erkend voor de geboorte: de akte van erkenning
 • verklaring van naamkeuze: enkel nodig voor het eerste gemeenschappelijke kind en wanneer de aangifte gebeurt door één van de ouders
 • Als je buitenlands huwelijk nog niet geregistreerd werd in België: buitenlandse huwelijksakte voorzien van legalisatie en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.
 • trouwboekje (niet verplicht)
 • attest van de dienst adel: als de ouders een adellijke titel dragen, hebben we een bewijs nodig dat de titel overgedragen wordt aan het kind.
 • paspoort: enkel nodig als je je kind een naam wil geven volgens het naamrecht van een nationaliteit waarmee je niet geregistreerd staat in België. Je moet dan een paspoort voorleggen van dit land.

Welke documenten krijg je mee?

 Na de opmaak van de geboorteakte krijg je volgende documenten mee:

 • een attest om je zwangerschapsvergoeding te verkrijgen bij het ziekenfonds
 • een attest voor vaccinatie tegen poliomyelitis
 • drie uittreksels van de geboorteakte.

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Artikel 55 en 56 van het Burgerlijk Wetboek

Online aangevenMaak een afspraak