Maak een afspraak

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

De aangifte gebeurt door de wettige ouders: moeder en /of vader/mee-moeder.

 

De vader/mee-moeder kan aangifte doen zonder de moeder:

 • als hij/zij gehuwd is met de moeder van het kind;
 • als hij/zij het kind al erkend heeft voor de geboorte.

Het is ook mogelijk om het kind te erkennen tijdens de geboorteaangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader/mee-moeder aanwezig zijn.

De naam van je Belgisch kind

 Een Belgisch kind kan sinds 1 juni 2014 één van de volgende namen hebben:

 • de naam van de vader/meemoeder;
 • de naam van de moeder;
 • een  naam samengesteld uit hun twee namen in een door de ouders gekozen volgorde met niet meer dan één naam van elk.

Als jouw pasgeborene jullie eerste gemeenschappelijk kind is dan kan je de naamskeuze onmiddellijk maken bij de geboorteaangifte.

Wanneer de aangifte gebeurt door één van de ouders (gehuwde koppels of bij een erkenning voor de geboorte) moet deze ouder het ingevuld en door beide ouders getekend formulier ‘ verklaring van naamskeuze’ voorleggen.

Als je al gemeenschappelijke kinderen hebt,  krijgt je kind, geboren na 1 juni 2014 dezelfde naam als jouw vorige kinderen.

Je kan nadien, binnen een termijn van 3 maanden (te rekenen vanaf de geboorte van de laatstgeborene) een verklaring afleggen bij het gemeentebestuur van je woonplaats om al jouw minderjarige kinderen een nieuwe naam toe te kennen.

Welke documenten krijg je mee?

 Na de opmaak van de geboorteakte krijg je volgende documenten mee:

 • een attest om je zwangerschapsvergoeding te verkrijgen bij het ziekenfonds;
 • een attest om het kraamgeld te bekomen bij je kinderbijslaginstelling;
 • een attest voor vaccinatie tegen poliomyelitis: voor jouw kind 18 maanden is, krijgt het 4 inentingen tegen poliomyelitis (kinderverlamming). Het ingevulde attest bezorg je terug aan de dienst Bevolking van je woonplaats; In Mechelen bezorg je dit terug aan het onthaal in het Huis van de Mechelaar.
 • drie uittreksels van de geboorteakte.

 

 • Kennisgeving van geboorte afgeleverd door het ziekenhuis OF bij thuisbevalling "model 1 -aangifte van de geboorte van een levend kind" afgeleverd door de vroedvrouw;
 • de identiteitskaart(en) of paspoort(en) van beide ouders;
 • ben je gehuwd: het trouwboekje;
 • ben je niet gehuwd en heb je als vader/meemoeder je kind erkend voor de geboorte: een afschrift van de erkenningsakte;
 • Indien 1 of beide ouders Belg zijn: het door beide ouders ingevulde en getekende formulier ‘verklaring van naamkeuze’ als dit je eerste gemeenschappelijk kind is en wanneer de aangifte gebeurt door één van de ouders (gehuwde koppels of erkennning voor de geboorte)

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Opgelet! Voor niet-Belgische kinderen geldt de wetgeving van hun land voor:

 • het  bepalen van de afstamming;
 • het geven van de familienaam en voornaam aan het kind;
 • het bepalen van de nationaliteit van het kind.

Artikel 55 en 56 van het Burgerlijk Wetboek

Maak een afspraak