In 2023 besliste Stad Mechelen om vanaf dan haar pasgeboren inwoners een geboortebos te schenken. Dat is een uniek stukje natuur, dat symbool staat voor nieuw leven. Alle kersverse kindjes en hun ouders worden uitgenodigd op de plantdag van dit bos. Die vindt elk jaar plaats in februari van het jaar volgend op hun geboortejaar. In het geboortebos komt ook een geboortemonument. Daarop kunnen ouders de naam van hun kindje laten vermelden.

Geboortebos van 2024

Werd of wordt jouw kindje geboren in 2024? Dan ontvang je bij de geboorteaangifte een uitnodiging voor de plantdag van het geboortebos van 2024. Die gaat door op 1 februari 2025. De locatie wordt nog bepaald. 
Ook kindjes die tijdens de zwangerschap of na de geboorte overleden zijn, krijgen een plekje in het bos.

Kan je niet komen naar de plantdag, maar wil je wel de naam van je kindje laten opnemen op het geboortemonument? Duid dit dan aan op het formulier. Je kan ook komen planten zonder de naam van kindje te laten opnemen op het monument.

Schrijf je in voor de plantdag op 01.02.2025

Geboortebos van 2023

Het eerste geboortebos van Mechelen kreeg een plekje op een perceel achter de scholen De Sprankel en Sint-Janshof in Nekkerspoel. Op 3 februari 2024 werden hier zo’n 650 kleine boompjes geplant, die op termijn uitgroeien tot een klein, maar fijn bos. De leerlingen van de twee scholen helpen trouwens mee bij het beheer ervan. 

Ook jij kan natuurlijk genieten van dit nieuw stukje groen. Via het pad tussen de Sint-Libertuskerk en de school kan je het bos bereiken.

Waarom een geboortebos?

Bossen zijn de longen van onze stad, ze leveren ons gezonde lucht. Ze zijn ook de airco van de stad, zeker nu het klimaat opwarmt. Maar ze zijn vooral leuk om in te spelen, te wandelen en te verwonderen.

We planten een geboortebos aan met kleine boompjes, nauwelijks een pink dik. Net als de pasgeborenen, heeft het bos veel tijd nodig heeft om uit te groeien tot een groot en weerbaar bos, klaar voor de toekomst. 

In het geboortebos planten we alleen inheemse bomen en struiken. De aanplant van het geboortebos draagt ook bij aan onze ambitie om tegen 2024 in Mechelen 87.000 bomen te planten.