De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Online aanvragen

  • Een afschrift:bevat de oorspronkelijke gegevens en de historiek van de akte.
  • Een uittreksel:bevat de meest recente gegevens van de akte. De eventuele wijzigingen zijn erin verwerkt.
  • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift.

Een uittreksel of afschrift van de geboorteakte kan worden aangevraagd door:

  • betrokkene
  • bijzonder gemachtigde (advocaat,notaris,...)
  • grootouders,ouders,kinderen en kleinkinderen 

Procedure

Je kan een afschrift of uittreksel aanvragen bij elk gemeentebestuur.

In Mechelen kan je dit online aanvragen of aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar. We kunnen niet garanderen dat we de akte onmiddellijk kunnen afleveren. 

 Legalisatie:

Wil je de geboorteakte gebruiken in het buitenland? Voor sommige landen moet het document gelegaliseerd worden met een apostille of een legalisatie. 

Hoe kan je je geboorteakte legaliseren?

Stuur een mail naar burgerlijkestand@mechelen.be met vermelding van:

  • Je rijksregisternummer
  • Het land waarvoor je de akte nodig hebt
  • Het e-mailadres waarop je de legalisatie/apostille wil ontvangen

Meer informatie over het legaliseren van documenten vindt je op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten

Opgelet: Akten die je nodig hebt voor een Belgische ambassade in het buitenland hoeven niet gelegaliseerd te worden.

Bedrag

Een afschrift/uittreksel van de geboorteakte is gratis behalve indien je het afschrift/uittreksel opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat,deurwaarder,notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je 5 per aangevraagde akte.