De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Online aanvragen

  • Een afschrift:bevat de oorspronkelijke gegevens en de historiek van de akte.
  • Een uittreksel:bevat de meest recente gegevens van de akte. De eventuele wijzigingen zijn erin verwerkt.
  • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift.

Een uittreksel of afschrift van de geboorteakte kan worden aangevraagd door:

  • betrokkene
  • bijzonder gemachtigde (advocaat,notaris,...)
  • grootouders,ouders,kinderen en kleinkinderen 

Procedure

Je kan een afschrift of uittreksel aanvragen bij elk gemeentebestuur.

In Mechelen kan je dit online aanvragen via het webformulier of via e-mail naar burgerlijkestand@mechelen.be .

 

Bedrag

Een afschrift/uittreksel van de geboorteakte is gratis behalve indien je het afschrift/uittreksel opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat,deurwaarder,notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je 5 per aangevraagde akte.