Online aanvragen

In navolging van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, passen wij onze dienstverlening aan.

 • update 3/11/2020

  • Alle loketten werken enkel op afspraak.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht, hou 1,5m afstand en respecteer de hygiënemaatregelen.
  • Afspraken maken kan telefonisch en voor een deel van onze producten online.
  • Dorpshuis Leest is gesloten. 
  • Heb je een afspraak? Kom stipt op tijd en kom alleen, tenzij voor je afspraak de aanwezigheid van meerdere personen vereist is.
  • Als je afspraak niet dringend is, probeer deze dan uit te stellen.
  • Betalen kan enkel via bancontact.
  • We doen tijdelijk geen huisbezoeken.
  • Heb je vragen, contacteer ons via 0800 20 800

  Alvast bedankt voor je begrip.

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de databank voor de akten van de burgerlijke stand (DABS). In een geboorteakte vindt je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

 • Een afschrift:bevat de oorspronkelijke gegevens en de historiek van de akte.
 • Een uittreksel:bevat de meest recente gegevens van de akte. De eventuele wijzigingen zijn erin verwerkt.
 • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift.

 

Wie kan een uittreksel of afschrift aanvragen?

 • Persoon op wie de akte betrekking heeft
 • Erfgenamen (wie is erfgenaam: https://www.vlaanderen.be/erfenis)
 • Echtgenoot/echtgenote
 • Wettelijk samenwonende partner
 • Wettelijk vertegenwoordiger
 • Bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn
 • Advocaat/notaris..

Je kan een afschrift of uittreksel aanvragen bij elk gemeentebestuur.

In Mechelen kan je dit online aanvragen of aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar. We kunnen niet garanderen dat we de akte onmiddellijk kunnen afleveren. 

Elke aanvraag wordt gecontroleerd door de dienst burgerlijke stand. Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen, krijg je daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

 Legalisatie:

Wil je de geboorteakte gebruiken in het buitenland? Voor sommige landen moet het document gelegaliseerd worden met een apostille of een legalisatie. 

Hoe kan je je geboorteakte legaliseren?

Stuur een mail naar burgerlijkestand@mechelen.be met vermelding van:

 • Je rijksregisternummer
 • Het land waarvoor je de akte nodig hebt
 • Het e-mailadres waarop je de legalisatie/apostille wil ontvangen

Meer informatie over het legaliseren van documenten vindt je op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten

Opgelet: Akten die je nodig hebt voor een Belgische ambassade in het buitenland hoeven niet gelegaliseerd te worden.

 • Identiteitskaart of verblijfskaart
 • Als je de akte van een derde wil aanvragen en je voldoet niet aan de voorwaarden, dan moet je een volmacht en een kopie van de identiteitskaart voorleggen van de persoon op wie de akte betrekkening heeft. 

Een afschrift/uittreksel van de geboorteakte is gratis behalve indien je het afschrift/uittreksel opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je 5,50 euro per aangevraagde akte.

De legalisatie van een akte kost 20 euro. Wij sturen je aanvraag door naar de FOD Buitenlandse Zaken. Je zal van hen een link ontvangen om de legalisatie te betalen. Na betaling ontvang je de gelegaliseerde akte. 

 

Online aanvragen