Online aanvragen

In navolging van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, passen wij onze dienstverlening aan.

 • Het snelloket en de loketten werken enkel op afspraak.
 • Ook het afhalen en afgeven van documenten is op afspraak.
 • Maak je afspraak telefonisch via 0800 20 800 of online via onze website.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de databank voor de akten van de burgerlijke stand (DABS). In een geboorteakte vindt je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

 • Een afschrift:bevat de oorspronkelijke gegevens en de historiek van de akte.
 • Een uittreksel:bevat de meest recente gegevens van de akte. De eventuele wijzigingen zijn erin verwerkt.
 • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift.

Een uittreksel of afschrift van de geboorteakte kan worden aangevraagd door:

 • betrokkene
 • bijzonder gemachtigde (advocaat,notaris,bewindvoerder...)
 • grootouders,ouders,kinderen en kleinkinderen 

Je kan een afschrift of uittreksel aanvragen bij elk gemeentebestuur.

In Mechelen kan je dit online aanvragen of aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar. We kunnen niet garanderen dat we de akte onmiddellijk kunnen afleveren. 

 Legalisatie:

Wil je de geboorteakte gebruiken in het buitenland? Voor sommige landen moet het document gelegaliseerd worden met een apostille of een legalisatie. 

Hoe kan je je geboorteakte legaliseren?

Stuur een mail naar burgerlijkestand@mechelen.be met vermelding van:

 • Je rijksregisternummer
 • Het land waarvoor je de akte nodig hebt
 • Het e-mailadres waarop je de legalisatie/apostille wil ontvangen

Meer informatie over het legaliseren van documenten vindt je op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten

Opgelet: Akten die je nodig hebt voor een Belgische ambassade in het buitenland hoeven niet gelegaliseerd te worden.

Een niet-gelegaliseerd afschrift/uittreksel van de geboorteakte is gratis behalve indien je het afschrift/uittreksel opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je 5 euro per aangevraagde akte.

De legalisatie van akte kost 20 euro. Wij sturen je aanvraag door naar de FOD Buitenlandse Zaken. Je zal van hen een link ontvangen om de legalisatie te betalen. Na betaling ontvang je de gelegaliseerde akte. 

 

Online aanvragen