Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar maakt een kopie van het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Bij eensluidend verklaren bevestigt de bevoegde ambtenaar dat de kopie gelijk is aan het originele document. Het heeft dan ook dezelfde waarde als het origineel.

Je kan documenten, studiegetuigschriften of diploma's voor eensluidend laten verklaren aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar. Dit kan zonder afspraak.

OPGELET: indien een document bestemd is voor het buiten Europa,  moet dit ondertekend worden door de bevoegde schepen. Reken hierbij op een verwerkingstermijn van 1 werkdag.

 

  • het originele document (wij maken zelf een kopie)

Een kopie eensluidend laten verklaren is gratis.

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen u geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Belgacom.

Afschriften van authentieke akten (notaris, burgerlijke stand, arresten en vonnissen van rechtbanken) mogen we niet eensluidend verklaren. Deze afschriften kan je aanvragen bij de houder van de authentieke akten.

Een kopie van een identiteitsdocument laten eensluidend verklaren kan enkel als dit wettelijk is voorgeschreven, bijvoorbeeld bij een aanvraag tot naturalisatie.