Online aanvragen

De erkenning als socioculturele organisatie verleent een aantal voordelen zoals een korting op de vergoeding voor het gebruik van infrastructuur en/of materiaal dat door de stad ter beschikking gesteld wordt.

De erkenning is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor betoelaging in het kader van de reglementen voor koren, voor amateurtheaters, voor harmonieën, fanfares en brassbands.

Via dit formulier kan je de erkenningsprocedure voor jouw socioculturele vereniging in gang zetten en /of je aanvraag tot lidmaatschap van de Cultuurraad indienen. 

Online aanvragen