Online aanvragen

Als je als fietstaxichauffeur of -uitbater wilt werken, heb je een vergunning nodig. Deze vergunning moet om de drie jaar worden verlengd.  Je vraagt je vergunning aan indien je:

 • een nieuwe vergunning nodig hebt;
 • een bestaande vergunning graag verlengd. Vraag een verlening aan 3 maanden voor je huidige vergunning vervalt. Je hoeft niet alles opnieuw in te vullen. Als je ook een wijziging van een fiets of een bestuurder wilt melden, vraag je apart een wijziging aan.
 • gegevens van je huidige vergunning wenst aan te passen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens je in aanmerking komt voor het exploiteren van een fietstaxidienst: 

 • je beschikt over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor materiële en lichamelijke schade aan derden voor  1.250.000 euro vermengd;
 • je bent niet veroordeeld:
  • tot een gevangenisstraf van meer dan 3 maand in de 5 jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag;
  • tot een gevangenisstraf van 1 jaar of meer in de 10 jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag;
  • tot een gevangenisstraf van 3 jaar of meer;
  • wegens alcoholintoxicatie, dronkenschap, weigering ademtest, adem- of bloedanalyse of het onder invloed zijn van verdovende middelen tijdens het jaar voorafgaand aan de aanvraag;
  • wegens vluchtmisdrijf tijdens 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag;
  • wegens fraude of oneerlijke praktijken inzake belastingen, BTW, RSZ of faling e.d. in de laatste 15 jaar.

De vergunning of gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt binnen de 3 maanden na het indienen van de aanvraag afgeleverd, respectievelijk meegedeeld.  

De termijn van 3 maanden begint te lopen van zodra het dossier volledig is verklaard.  

Als het college binnen deze termijn geen beslissing heeft genomen dan is de aanvraag automatisch stilzwijgend geweigerd. 

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten:  

 • Uittreksel van het strafregister, model 596.1 van elke zaakvoerder en/of bestuurder
 • Verzekeringsbewijs Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Eventuele arbeids- of samenwerkingsovereenkomst
 • Foto's van alle zijden van de fietstaxi  

De aanvraag op zich is gratis tenzij je als Mechelaar de toelating geeft aan de dienst economie om je uittreksel uit het strafregister intern op te vragen, dan kost het je 5 euro. 

Online aanvragen