Mechelen-Centrum, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem 

  • altijd met hergebruikte grafkelder met één of twee compartimenten
  • per compartiment kan één niet verast lichaam begraven worden en zoveel asurnen zoals bepaald in de concessieovereenkomst
  • prijs van de grond voor 30 jaar: 1145,25 EUR
  • prijs van de hergebruikte grafkelder met:
    • één compartiment: 273 EUR
    • met twee compartimenten: 545 EUR
  • prijs hergebruikt grafmonument: gratis, maar de verplichte restauratie van het grafmonument (volgens de instructies van de stad), moet betaald worden door de concessiehouder.
 Foto oud kerkhof Mechelen