Je kan met dit formulier jaarlijks 3 rollen grote huisvuilzakken of 6 rollen kleine huisvuilzakken gratis aanvragen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

  • op 1 januari van het jaar in Mechelen gedomicilieerd zijn;
  • aan chronische incontinentie lijden, aan nierdialyse doen of stomapatiënt zijn;
  • thuis wonen en niet verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel uitmaken van een woon-leef gemeenschap

Je krijgt deze gratis zakken alleen door dit formulier jaarlijks in te dienen.
Het formulier moet elk jaar opnieuw door je (huis)arts ingevuld en ondertekend worden.
Je hebt de keuze uit 3 grote rollen of 6 kleine rollen.

Ga met het ingevulde formulier – vergeet de verklaring van de huisarts niet – naar het snelloket in het Huis van de Mechelaar.

Je krijgt de huisvuilzakken onmiddellijk mee. Je mag jouw huisvuilzakken ook door iemand anders laten afhalen. Vergeet als rechthebbende niet te handtekenen.

OPGELET!  Voor de producten van het snelloket hebt u geen afspraak nodig maar wel een volgnummer. Dit kan je nemen aan de ticketzuil aan de ingang van het Huis van de Mechelaar, of je kan een ticket vragen aan de medewerkers van het onthaal.

Gratis

De gratis huisvuilzakken zijn niet bedoeld voor kinderen die 's nachts nog bedplassen.

Personen die in een instelling, rust-of verzorgingstehuis verblijven of deel uitmaken van een woon-leefgemeenschap hebben geen recht op de gratis huisvuilzakken.