Het snelloket werkt vanaf maandag 29/11 op afspraak:

  • Maak je afspraak online of via 0800 20 800
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht (vanaf 6 jaar), hou 1,5m afstand en respecteer de hygiënemaatregelen.
  • Kom stipt op tijd en kom alleen, tenzij voor je afspraak de aanwezigheid van meerdere personen vereist is.
  • Als je afspraak niet dringend is, probeer die dan uit te stellen.
  • Er is geen dienstverlening in de dorpen en we doen tijdelijk geen huisbezoeken.
  • Betalen kan enkel via bancontact.

Je kan met dit formulier jaarlijks gratis 3 rollen grote huisvuilzakken of 6 rollen kleine huisvuilzakken of een toelage van 75€ op het gebruik van een afvalcontainer aanvragen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

  • op 1 januari van het jaar in Mechelen gedomicilieerd zijn;
  • aan chronische incontinentie lijden, aan nierdialyse doen of stomapatiënt zijn;
  • thuis wonen en niet verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel uitmaken van een woon-leef gemeenschap

Je krijgt deze gratis zakken alleen door dit formulier jaarlijks in te dienen.
Het formulier moet elk jaar opnieuw door je (huis)arts ingevuld en ondertekend worden.
Je hebt de keuze uit 3 grote rollen of 6 kleine rollen.

Maak telefonisch een afspraak in het Huis van de Mechelaar en breng het ingevulde formulier mee om je vuilniszakken in ontvangst te nemen. 

Ga met het ingevulde formulier – vergeet de verklaring van de huisarts niet – naar het snelloket in het Huis van de Mechelaar.

Je krijgt de huisvuilzakken onmiddellijk mee. Je mag jouw huisvuilzakken ook door iemand anders laten afhalen. Vergeet als rechthebbende niet te handtekenen.

Gratis

De gratis huisvuilzakken zijn niet bedoeld voor kinderen die 's nachts nog bedplassen.

Personen die in een instelling, rust-of verzorgingstehuis verblijven of deel uitmaken van een woon-leefgemeenschap hebben geen recht op de gratis huisvuilzakken.