Maak een afspraak

Je werkt in loondienst, maar woont in een buurland. De buurlanden zijn Nederland, Frankrijk, Luxemburg of Duitsland. Je keert dagelijks of ten minste eenmaal per week terug naar je thuisland.

Bij je eerste aankomst dien je je te melden bij de gemeente waar je werkzaam bent.

Als Unieburger heb je volgende documenten nodig:

  • Een geldig paspoort of identiteitskaart
  • Een arbeidsovereenkomst

Als derdelander, je bent geen onderdaan van een EU-land, IJsland, Noorwegen of Lichtenstein, heb je volgende documenten nodig:

  • Een geldig paspoort + verblijfskaart aangrenzend land
  • Een arbeidsovereenkomst
  • Een arbeidsvergunning: arbeidskaart B tenzij je vrijgesteld bent

Na ontvangst van de documenten levert de stad of gemeente waar je werkt een bijlage 15. De bijlage 15 dekt het verblijf in België voor de duur van de tewerkstelling. Je wordt niet ingeschreven in het vreemdelingenregister .

Als je definitief vertrekt geef je de bijlage 15 terug af bij de gemeente waar je werkt.

Bij opstart dossier

  • 1 pasfoto
  • Paspoort of identiteitskaart
  • Arbeidsovereenkomst
  • Verblijfskaart aangrenzend land ( derdelanders)
  • Arbeidsvergunning: arbeidskaart B (derdelanders)

Gratis

Maak een afspraak