Maak een afspraak

Buitenlanders die gedurende maximaal 90 dagen in België willen wonen en werken, hebben daarvoor een papieren arbeidskaart nodig.

Buitenlanders die langer dan 90 dagen in België willen wonen en werken, hebben daarvoor een gecombineerde vergunning ('single permit') nodig.

Arbeidskaarten (A, B en C) die voor 1 januari 2019 aangevraagd en afgeleverd zijn, blijven geldig tot hun vervaldatum.

Een werkgever in Vlaanderen mag pas een buitenlandse werknemer in dienst nemen als hij binnen een redelijke termijn niemand vindt op de arbeidsmarkt om de openstaande vacature in te vullen.

Langer dan 90 dagen in België - gecombineerde vergunning:

Het is de werkgever die de procedure opstart en de aanvraag voor de gecombineerde vergunning indient.

De aanvraag gebeurt bij de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie en bevat zowel de documenten aangaande de tewerkstelling, als de documenten inzake het verblijf.

Na goedkeuring van de gewestelijke dienst Economische Migratie wordt de gecombineerde vergunning afgeleverd door de dienst vreemdelingen, deze bevat zowel de toelating tot werk als de toelating tot verblijf.

Behoort u tot één van de onderstaande groepen? Dan vraagt u een arbeidskaart en arbeidsvergunning aan met een maximumduur van 12 maanden:

 • tewerkstelling van minder dan 90 dagen;
 • stagiair;
 • au-pair jongere;
 • onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • werknemers die binnen een onderneming zijn overgeplaatst (richtlijn 2014/66/EU van 15/05/2014);
 • seizoenarbeiders (tewerkstelling van minder dan 90 dagen);
 • grensarbeider (buitenlandse werknemer die in België werkt, maar er niet woont)

De werkgever doet de aanvraag voor beide documenten bij het bevoegde gewest, dat op dezelfde manier wordt bepaald als bij de gecombineerde vergunning:

 • de arbeidsvergunning vraagt hij voor zichzelf aan
 • de arbeidskaart vraagt hij voor zijn werknemer

 Waar aanvragen?

De aanvraag gebeurt bij de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie:

Afdeling Tewerkstelling en Competenties

Dienst Economische Migratie

Koning Albert II-laan 35 bus 20,

1030 Brussel                                                                                                                                                                         

Gecombineerde vergunning:

 • paspoort
 • eventuele verblijfsvergunning ander EU-land
 • beslissing arbeidsvergunning en verblijfsvergunning (bijlage 46/47)
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond

Afhalen papieren arbeidskaart (telefonisch een afspraak maken):

 • paspoort
 • eventuele verblijfsvergunning ander EU-land
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis.

Verschillende categorieën van buitenlandse werknemers hebben geen speciale toelating nodig om in België te wonen en te werken, dit geldt onder meer voor de volgende onderdanen:

 • onderdanen van één van de EU-lidstaten
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • Zwitserland

Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kunt u terecht bij de provinciale Dienst Economische Migratie.

Alle wetgeving rond arbeidskaarten vind je terug op:

https://www.werk.be/online-diensten/vanaf-2019-werknemers-buitenlandse-nationaliteit

 

 

Maak een afspraak