Maak een afspraak

Een gecombineerde vergunning ('single permit') en arbeidsvergunning aanvragen, is enkel van toepassing voor derdelanders (personen zonder nationaliteit van de EU, EER of Zwitserland).

Derdelanders die gedurende maximaal 90 dagen in België willen wonen en werken, hebben daarvoor een papieren arbeidskaart nodig. Personen die via het statuut van au pair of grensarbeider willen werken hebben steeds een arbeidskaart nodig ongeacht duur tewerkstelling.

Derdelanders (uitgezonderd au pairs en grensarbeiders) die langer dan 90 dagen in België willen wonen en werken, hebben daarvoor een gecombineerde vergunning ('single permit') nodig.

 

Een werkgever in Vlaanderen mag pas een buitenlandse werknemer in dienst nemen als hij binnen een redelijke termijn niemand vindt op de arbeidsmarkt om de openstaande vacature in te vullen.

Langer dan 90 dagen in België - gecombineerde vergunning:

Het is de werkgever die de procedure opstart en de aanvraag voor de gecombineerde vergunning indient.

De aanvraag gebeurt bij de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie en bevat zowel de documenten aangaande de tewerkstelling, als de documenten inzake het verblijf.

Na goedkeuring van de gewestelijke dienst Economische Migratie wordt de gecombineerde vergunning afgeleverd door de dienst vreemdelingen, deze bevat zowel de toelating tot werk als de toelating tot verblijf.

Behoort u tot één van de onderstaande groepen? Dan vraagt u een arbeidskaart en arbeidsvergunning aan:

 • tewerkstelling van minder dan 90 dagen;
 • stagiair;
 • au-pair jongere;
 • onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • werknemers die binnen een onderneming zijn overgeplaatst (Detachering naar België, rechtstreeks of vanuit een andere EU-Lidstaat);
 • seizoenarbeiders (tewerkstelling van minder dan 90 dagen);
 • grensarbeider (buitenlandse werknemer die in België werkt, maar er niet woont)

De werkgever doet de aanvraag voor beide documenten bij het bevoegde gewest, dat op dezelfde manier wordt bepaald als bij de gecombineerde vergunning:

 • de arbeidsvergunning vraagt hij voor zichzelf aan
 • de arbeidskaart vraagt hij voor zijn werknemer

 Waar aanvragen?

De aanvraag gebeurt via het digitale loket 'Working in Belgium'. Via dit portaal kan je als werkgever of als mandataris een aanvraag voor een gecombineerde vergunning online indienen. Het uniek loket is voorlopig alleen beschikbaar voor de gecombineerde vergunning van bepaalde duur.

De aanvragen voor korte (maximaal 90 dagen) en specifieke (bv. au pair, grensarbeiders) tewerkstellingen via arbeidskaart en de gecombineerde vergunning voor onbepaalde duur (aanvraag door de werknemer) kan enkel via e-mail ingediend worden. Zij zullen pas in een volgende fase toegevoegd worden aan het uniek loket, vermoedelijk begin 2022.
aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be (alleen voor het indienen van aanvragen).

 

                                 

Gecombineerde vergunning:

 • paspoort
 • eventuele verblijfsvergunning ander EU-land
 • beslissing arbeidsvergunning en verblijfsvergunning (bijlage 46/47)
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • 11 euro (verhuis naar Mechelen)
 • Eventueel huurcontract

Afhalen papieren arbeidskaart (telefonisch een afspraak maken):

 • paspoort
 • eventuele verblijfsvergunning ander EU-land
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis.

Verschillende categorieën van buitenlandse werknemers hebben geen speciale toelating nodig om in België te wonen en te werken, dit geldt onder meer voor de volgende onderdanen:

 • onderdanen van één van de EU-lidstaten
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • Zwitserland

Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kunt u terecht bij de provinciale Dienst Economische Migratie.

Maak een afspraak