Vergunning aanvragen

Een horecavergunning heb je nodig als je (sterke) drank en/of eten serveert dat ook ter plaatse wordt geconsumeerd. Ook wanneer je een bestaande horecazaak overneemt of je zaak verhuist naar een nieuwe locatie dien je een nieuwe aanvraag in te dienen.

OPGELET! Voor het aanvragen van een horecavergunning dien je aan te melden met je e-id, Itsme of een andere digitale sleutel. Je kan enkel aanmelden als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming of als derde als je hiervoor rechten hebt gekregen via vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/informatieveiligheid-en-veiligheidsdiensten/aanmelden-als-ondernemer.  

OPGELET! Je horecazaak mag niet openen voordat de horecavergunning werd afgeleverd. Reken 60 dagen vanaf dat je dossier ontvankelijk is verklaard tot de dag van aflevering. 

De horecavergunning bundelt onderstaande verplichtingen zodat je in één aanvraagformulier de voornaamste zaken kan aanvragen:

 • controle op functie pand, technische controle brandweer, controle door politie en de stedelijke voedselinspectie
 • vergunning voor het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken (indien van toepassing)
 • vergunning voor het plaatsen van een terras (de vergunning voor het plaatsen van een terras kan je ook apart aanvragen).
Voordat je mag starten....

...ga je best even na bij de bouwdienst wat de vergunde toestand van het pand is. Een horecavergunning kan namelijk pas afgeleverd worden wanneer het pand de functie van horeca bezit. Als blijkt dat de functie van het pand moet gewijzigd worden (bv. van winkel naar horeca) helpen zij je verder op weg. 

 • je bent in het bezit van een ondernemingsnummer
 • je in het bezit bent van een geldige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering & verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • een definitieve vergunning kan slechts afgeleverd worden als:
  • het pand de functie horeca bezit
  • je een positief brandveiligheidsattest kan voorleggen
  • je een positief hygiëne-attest kan voorleggen
  • je een positief verslag naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust kan voorleggen

Stap 1: indienen online aanvraag

Vraag tijdig je horecavergunning aan via het webformulier want de volledige procedure neemt tot 60 kalenderdagen in beslag, te tellen vanaf de dag dat je aanvraagdossier door ons ontvankelijk wordt verklaard.

Nadat je de aanvraag hebt ingediend krijg je een aanvraagnummer toegestuurd. Gebruik steeds dit nummer in latere communicatie. Van zodra wij je dossier volledig hebben ontvangen word je op de hoogte gebracht dat je dossier al dan niet ontvankelijk is verklaard.

Stap 2: Uitoefenen controles

Indien je aanvraag volledig is zal je horecazaak gecontroleerd worden door de brandweer, politie en de stedelijke voedselinspectie. Zorg er dus zeker voor dat je pand voldoet aan de brandveiligheidsnormen en dat je de hygiënevoorwaarden respecteert. Je kan de richtlijnen hiervoor terugvinden in de algemene politieverordening.

Van zodra we de drie adviezen hebben ingewonnen word je per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van de beslissing.

Om de aanvraag tot de horecavergunning te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten:

 • uittreksel KBO
 • kopie van de ID kaart van iedere zaakvoerder, voor- en achterkant
 • moraliteitsattest van iedere zaakvoerder die niet woonachtig is te Mechelen of geen toelating geeft om dit rechtstreeks op te vragen
 • kopie burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering*
 • kopie verzekering betreffende brand en ontploffing*
 • ingevuld aanvraagformulier brandweercontrole

*Dit betreft de effectieve polis OF een attest van de verzekeraar waarin duidelijk vermeld staat dat het pand in regel is met de verplichte verzekering van 30/09/1979 (wet met betrekking tot de preventie van brand en ontploffing en over de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen).

Extra documenten toe te voegen indien je ook een terrasvergunning wenst aan te vragen:

 • Technische fiche van het materiaal en meubilair voor de terrasinrichting
 • foto van de buitengevel van de horecazaak
 • foto van de plaats van het aangevraagd terras
 • inplantingsplan op schaal met de juiste afmetingen van het terras, de gevelbreedte en de afmetingen voor voetgangersdoorgang

Het aanvragen van een horecavergunning is kosteloos.

Let op: aan de controle van de brandweer is wel een kostprijs verbonden.

Vergunning aanvragen