Wil je aan je horecazaak een terras plaatsen en gebruik maken van het openbaar domein? Dan dien je in het bezit te zijn van een terrasvergunning.  Deze kan je online aanvragen, zowel apart als gecombineerd met de aanvraag van je horecavergunning.

Lees voor je je terrasvergunning aanvraagt het terrassenreglement na en bekijk de bijhorende zoneringsplannen. Deze werden opgemaakt voor enkele horecapleinen in Mechelen. 

Let op: onder voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraad Mechelen zal er vanaf 1 april 2022 een nieuw terrassenreglement van toepassing zijn voor inname openbaar domein door horecaterrassen voor binnenstad & stationsomgeving. Lees het reglement met bijhorende zoneringsplannen na op deze pagina.

Indien je een zaak overneemt waar in het verleden een terras stond dien je de vergunning te vernieuwen en alsnog een aanvraag in te dienen. 

Heb je ooit een vergunning aangevraagd en verkregen, maar wil je nu wijzigingen aanbrengen aan bepaalde terraselementen (stoelen, parasols …) dan dien je hiervoor een nieuwe goedkeuring te bekomen. Onder een wijziging verstaan we elke verandering aan een terraselement ten opzichte van de elementen ten tijde van aanvraag van je originele terrasvergunning. Deze kan men aanvragen via de verkorte aanvraagprocedure op deze pagina.

Zaterdagmarkt en evenementen

De zaterdagmarkt gaat door vanaf 7u en eindigt om 13u. De markt wordt daarna ontruimd. De markt neemt ruimte in op volgende locaties: Grote Markt, Post, Schoenmarkt, IJzerenleen, D.Boucherystraat, Hallestraat, Befferstraat en Veemarkt.

Neem contact op met Dienst Economie (economie@mechelen.be) voor het inkijken van de marktplannen. Bekijk dit met de nodige aandacht en hou ook in de praktijk rekening met de ruimte die gecreëerd werd voor uw terras en de ruimte die nodig is om de zaterdagmarkt op een veilige manier te kunnen organiseren.

Specifiek voor ondernemers op de IJzerenleen benadrukken we nog even dat gevelterrassen tijdens de markt niet zijn toegelaten en dat de terrassen aan de kant moeten staan voor het oprijden van de marktkramers ’s morgens. Voor het afrijden van marktkramen vormen terrassen op de IJzerenleen geen probleem.

Elk vergund terras die zich in het marktgebied bevindt, dient op vrijdagavond weggenomen te worden zodat de zaterdagsmarkt de voorziene ruimte kan innemen.

Je bent in het bezit van een horecavergunning.

Voor elke aanvraag zal er steeds advies  worden ingewonnen bij de politie en brandweer, afhankelijk van de situatie kan er ook advies gevraagd worden bij het wegenbureau, de dienst monumentenzorg, dienst ruimtelijke planning en mobiliteit, de bouwdienst of een andere bevoegde dienst.

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten: 

  • technische fiche van het materiaal en meubilair voor de terrasinrichting 
  • foto van de buitengevel van de horecazaak
  • foto van de plaats van het aangevraagd terras
  • inplantingsplan op schaal met de juiste afmetingen van het terras, de gevelbreedte en de afmetingen voor voetgangersdoorgang

De aanvraag is gratis.