Online aanvragen

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je in het huwelijk treedt.

Een afschrift is een kopie van de volledige huwelijksakte.

Elke aanvraag wordt gecontroleerd door de dienst burgerlijke stand. Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen, krijg je daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

  • Een afschrift: dit is een kopie van de volledige huwelijksakte.
  • Een uittreksel: dit is een document waarin volgende gegevens vermeld worden: plaats en datum huwelijk, naam, voornaam, geboorteplaats en -datum van beide echtgenoten.
  • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift (zie boven). In dat geval moet u de volledige huwelijksakte laten vertalen.

Voorwaarden

Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte wordt aangevraagd door een van de huwelijkspartners zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...).

Eventueel kan je deze documenten ook aanvragen voor je grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken.

In Mechelen kan je dit online aanvragen via het webformulier (het uittreksel wordt per post verstuurd) of persoonlijk aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.

Bedrag

Een afschrift van de huwelijkssakte is gratis behalve indien je het afschrift opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €5 per aangevraagde akte.

Online aanvragen

Contactpersonen