Online aanvragen

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. 

 • Een afschrift: bevat de oorspronkelijke gegevens en de historiek van de akte.
 • Een uittreksel: bevat de meest recente gegevens van de akte. Eventuele wijzigingen zijn erin verwerkt.
 • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift (zie boven). In dat geval moet u de volledige huwelijksakte laten vertalen.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen? 

 • Persoon op wie de akte betrekking heeft
 • Erfgenamen (wie is erfgenaam: https://www.vlaanderen.be/erfenis)
 • Echtgenoot/echtgenote
 • Wettelijk samenwonende partner
 • Wettelijk vertegenwoordiger
 • Bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn
 • Advocaat/notaris.. 

Je kan een afschrift of uittreksel aanvragen bij elk gemeentebestuur.

In Mechelen kan je dit online aanvragen of aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar. We kunnen niet garanderen dat we de akte onmiddellijk kunnen afleveren.  

Elke aanvraag wordt gecontroleerd door de dienst burgerlijke stand. Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen, krijg je daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

Legalisatie:

Wil je je huwelijkakte gebruiken in het buitenland? Voor sommige landen moet het document gelegaliseerd worden met een apostille of een legalisatie. 

Hoe kan je je huwelijksakte legaliseren?

Stuur een mail naar burgerlijkestand@mechelen.be met vermelding van:

 • Je rijksregisternummer
 • Kopie van je identiteitskaart (voor-en achterzijde)
 • Het land waarvoor je de akte nodig hebt
 • Het e-mailadres waarop je de legalisatie/apostille wil ontvangen

Meer informatie over het legaliseren van documenten vindt je op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten

Opgelet: Akten die je nodig hebt voor een Belgische ambassade in het buitenland hoeven niet gelegaliseerd te worden.

 

 • Identiteitskaart of verblijfskaart
 • Als je de akte van een derde wil aanvragen en je voldoet niet aan de voorwaarden, dan moet je een volmacht en een kopie van de identiteitskaart voorleggen van de persoon op wie de akte betrekkening heeft. 

Een afschrift/uittreksel van de huwelijksakte is gratis behalve indien je het afschrift/uittreksel opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je 6,38 euro per aangevraagde akte.

De legalisatie van een akte kost 20 euro. Wij sturen je aanvraag door naar de FOD Buitenlandse Zaken. Je zal van hen een link ontvangen om de legalisatie te betalen. Na betaling ontvang je de gelegaliseerde akte. 

Online aanvragen

Contactpersonen