Online aanvragen

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. Een afschrift is een kopie van de volledige huwelijksakte. Elke aanvraag wordt gecontroleerd door de dienst burgerlijke stand. Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen, krijg je daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

  • Een afschrift: bevat de oorspronkelijke gegevens en de historiek van de akte.
  • Een uittreksel: bevat de meest recente gegevens van de akte. Eventuele wijzigingen zijn erin verwerkt.
  • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift (zie boven). In dat geval moet u de volledige huwelijksakte laten vertalen.

Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte wordt aangevraagd door een van de huwelijkspartners zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...). 

Je kan deze documenten ook aanvragen voor je grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Je kan een afschrift of uittreksel aanvragen bij elk gemeentebestuur.

In Mechelen kan je dit online aanvragen of aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar. We kunnen niet garanderen dat we de akte onmiddellijk kunnen afleveren.  

Legalisatie:

Wil je je huwelijkakte gebruiken in het buitenland? Voor sommige landen moet het document gelegaliseerd worden met een apostille of een legalisatie. 

Hoe kan je je huwelijksakte legaliseren?

Stuur een mail naar burgerlijkestand@mechelen.be met vermelding van:

  • Je rijksregisternummer
  • Het land waarvoor je de akte nodig hebt
  • Het e-mailadres waarop je de legalisatie/apostille wil ontvangen

Meer informatie over het legaliseren van documenten vindt je op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten

Opgelet: Akten die je nodig hebt voor een Belgische ambassade in het buitenland hoeven niet gelegaliseerd te worden.

 

Identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.

Een afschrift van de huwelijkssakte is gratis behalve indien je het afschrift opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je €5,50 per aangevraagde akte.

Online aanvragen

Contactpersonen