Maak een afspraak

Wie kan huwen in Mechelen?

Je kan huwen in Mechelen als jij of je partner in Mechelen woont.

Waar vindt de ceremonie plaats? 

Het huwelijk vindt plaats in de trouwzaal in het oude stadhuis (Grote markt 21 2800 Mechelen).

Wanneer?

In Mechelen kan je huwen:

 • Maandag: vanaf 10:30u
 • Dinsdag: vanaf 10:30u en vanaf 14:00u
 • Woensdag: vanaf 10:30u en vanaf 14:00u
 • Donderdag: vanaf 14:00u
 • Vrijdag: vanaf 10:30u en vanaf 14:00u
 • Zaterdag: vanaf 10:30u 

De huwelijken worden aansluitend op elkaar gepland. Je kan niet trouwen op een zondag of een feestdag.

Opgelet: op sommige data worden geen huwelijken voltrokken.

Voorwaarden partners

 • Je bent minstens 18 jaar
 • Je trouwt uit vrije wil
 • Je bent ongehuwd
 • Huwen met een familielid is niet toegelaten
 • Geen schijnhuwelijk: enkel huwen om verblijfsrecht te krijgen voor jezelf of je partner

De voorwaarden voor niet-Belgen worden bepaald door hun eigen nationale wetgeving. 

Voorwaarden getuigen

 • 0-4 getuigen
 • Minimum 18 jaar

Reservatie huwelijksdatum en info

Je kan maximum 1 jaar vooraf een huwelijksdatum en uur reserveren. Maak hiervoor een afspraak bij de dienst burgerlijke stand in het Huis van de Mechelaar. 

Tijdens je afspraak zal je info krijgen over welke documenten je moet voorleggen om te kunnen huwen. 

Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is een verplichte registratie van jouw voornemen om te trouwen. 

Aangiftetermijn:

 • Ten vroegste 6 maanden en 14 dagen voor de huwelijksdatum
 • Ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum

De huwelijksaangifte kan gebeuren als je huwelijksdossier volledig is en er geen twijfel is over de echtheid van je documenten. 

Je doet de aangifte alleen of samen met je partner. Kom je alleen dan breng je een ingevuld volmachtformulier mee en een kopie van de identiteitskaart van je partner. 

De huwelijksceremonie

Het huwelijk vindt plaats in de trouwzaal in het oude stadhuis (Grote markt 21 2800 Mechelen). Je wordt 15 minuten voor de start van de plechtigheid verwacht aan de grote poort onder het balkon van het stadhuis. De ceremoniemeester zal jullie daar ophalen. 

Lift

Het stadhuis beschikt over een lift die van maandag tot zaterdag gebruikt kan worden om mindermobiele personen tot in de trouwzaal te brengen. Wil je gebruik maken van de lift, dan vraag je dit vooraf aan (burgerlijkestand@mechelen.be) en zorg je dat iemand de mindermobiele persoon kan begeleiden.

Muziekkeuze

Je kan de huwelijksceremonie een meer persoonlijke toets geven door je muziekvoorkeur door te geven. Je kan kiezen voor een klassieke, hedendaagse of een eigen afspeellijst.  Meer info over het aanmaken en delen van een afspeellijst vind je in de handleiding. De muziekkeuze moet ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum doorgestuurd worden naar het volgende mailadres: burgerlijkestand@mechelen.be

Livestream

Stad Mechelen biedt trouwers de mogelijkheid de burgerlijke plechtigheid te streamen zodat familie en vrienden vanop afstand kunnen deelnemen. Als je graag gebruik wenst te maken van de livestream moet je dit aanvraagformulier  ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum bezorgen aan de dienst burgerlijke stand (burgerlijkestand@mechelen.be).

Parking

Tijdens de huwelijksplechtigheid heb je de mogelijkheid om 5 wagens gratis te parkeren op de binnenkoer van het stadhuis. Als je hiervan gebruik wil maken dan moet je ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum de nummerplaten van de wagens bezorgen aan de dienst burgerlijke stand (burgerlijkestand@mechelen.be)

Getuigen

Je kan geen of maximaal 4 getuigen vragen bij je huwelijk. De getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn.  De identiteitsgegevens van de getuigen (kopie identiteitskaart) moeten ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum bezorgd worden aan de dienst burgerlijke stand (burgerlijkestand@mechelen.be)

Tolk

Het huwelijk wordt voltrokken in het Nederlands. Als één van beide partners geen of onvoldoende Nederlands spreekt dan moet het koppel zelf een beëdigde tolk meebrengen (op eigen kosten). Het invulformulier met de gegevens van je tolk moet ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum bezorgd worden aan de dienst burgerlijke stand (burgerlijkestand@mechelen.be). 

Beide partners hebben de Belgische nationaliteit en zijn in België geboren

 • Identiteitskaarten

1 van beide of beide partners hebben niet de Belgische nationaliteit of zijn niet in België geboren

 • Identiteitskaarten/verblijfskaarten/paspoorten/Europese identiteitskaarten
 • Buitenlandse geboorteakten (gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)
 • De vereiste documenten verschillen naargelang de situatie en de nationaliteit. Je krijgt meer info tijdens je afspraak.

Als je wil trouwen met een persoon die niet wettelijk in België verblijft, breng dan bij de eerste afspraak een kopie mee van zijn/haar identiteitsbewijs of paspoort. Zonder identiteitsbewijs kunnen we geen dossier opstarten. 

De prijs hangt af van de dag waarop je huwt:

 • Maandag: 120 euro
 • Dinsdag: gratis
 • Woensdag: 120 euro
 • Donderdag: 120 euro
 • Vrijdag: 120 euro
 • Zaterdag: 120 euro
Je betaalt het bedrag tijdens de afspraak van de huwelijksaangifte. Je kan cash of met bancontact betalen. Het trouwboekje kost 14 euro. 

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Maak een afspraak