Maak een afspraak

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. In Mechelen vindt het huwelijk plaats in de trouwzaal op de eerste verdieping van het stadhuis.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente of stad  waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Opgelet:

 • Volgens de huidige corona-richtlijnen mag de huwelijksceremonie worden bijgewoond door maximum 50 personen. 
 • Het dragen van een mondmasker is niet verplicht. 

Stad Mechelen biedt trouwers de mogelijkheid de burgerlijke plechtigheid te streamen zodat familie en vrienden vanop afstand kunnen deelnemen. Indien je graag gebruik wenst te maken van de livestream moet je dit aanvraagformulier   ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum bezorgen aan de dienst burgerlijke stand (burgerlijkestand@mechelen.be).

 

 • De minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar
 • Beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk
 • Er mag geen nauwe verwantschap of bloedband zijn tussen de partners
 • Iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. 
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de partners gericht is op het verkrijgen van verblijfsrechtelijk voordeel.

De voorwaarden voor niet-Belgen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

De dienst Burgerzaken verzamelt zelf alle papieren van de Belgen in België en ontvangt de aanstaande echtgenoten uitsluitend na afspraak uit voor het opmaken van de huwelijksaangifte. De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland, moeten dat zelf doen. 

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt. Daarvan maakt hij dadelijk en huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

 

 • identiteitskaart van de partners en van de eventuele getuigen

Personen van een andere nationaliteit moeten volgende stukken voorleggen:

 • letterlijk afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van identiteit
 • bewijs van woonst
 • bewijs van ongehuwde staat
 • nationaliteitsbewijs
 • wetscertificaat.

Al deze papieren moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Sinds 01/09/2016 wordt er geen melding meer gemaakt van een huwelijkscontract in het trouwboekje en de huwelijksakte. Indien er toch een contract is, zal de notaris dit doorsturen naar één centraal register.

Indien u wenst te huwen met een persoon die niet wettelijk verblijft in België gelieve bij de eerste aanmelding een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van je toekomstige partner mee te brengen. Zonder identiteitsbewijs of paspoort kunnen we geen info geven. 

De prijs van een huwelijk in Mechelen hangt af van de dag waarop je wenst te huwen. Meer info vind je bij huwelijkaangifte.

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Maak een afspraak