Wat is een installatiepremie?

Een eenmalige premie die daklozen krijgen als ze een einde maken aan hun dakloosheid.

Wil je meer informatie, concreet voor jouw situatie?

Neem contact op met het ID-team.