Maak een melding

Wil je iets vragen of melden aan het stadsbestuur? Heb je een probleem of klacht? Dan kan je op deze pagina terecht.

Jouw melding

Een omgevallen verkeersbord, een verzakking in de straat, ongepast rijgedrag, zwerfvuil, overlast, … Geef jouw melding door via:

Voor sommige meldingen kan de stad niet tussenkomen. Deze meldingen worden door andere organisaties verholpen:

Jouw vraag

Heb je een vraag over onze dienstverlening? Dan helpen wij jou graag verder.

Jouw klacht

Het stadsbestuur streeft naar een optimale dienstverlening, met veel aandacht voor  klantvriendelijkheid. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Als je ons dat ook laat weten, dan kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Dit doe je via:

De uitgebreide omschrijving van de klachtenbehandeling lees je in het klachtenreglement.

Een compliment

Ben je tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten, een mooier compliment kunnen we niet krijgen! Wij zorgen ervoor dat het compliment bij de juiste persoon terechtkomt.

Maak een melding