Als je moet bewijzen dat je aan je dienstplicht hebt voldaan kan je een militiegetuigschrift (model 33) aanvragen.

Om een militiegetuigschrift in Mechelen aan te vragen moet je als Belg geboren zijn voor 01/01/1976 en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Mechelen.

Je doet je aanvraag online.

De dienst bevolking maakt je gevraagde formulier op en zal je per e-mail of telefonisch contacteren wanneer je het document aan het snelloket kan afhalen.

Je identiteitskaart

Het militiegetuigschrift is gratis.

Heb je een afschift nodig van 'het individueel blad' dan moet je dit aanvragen in de gemeente waar je de oproep tot dienstplicht ontving. Dit is de gemeente waar je woonde op 1 oktober van het jaar waarin je 16 werd.