Meteen ontvangen

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat vanaf de datum van opmaak drie maanden geldig is.

Het vermeldt de reden van de aanvraag en eventuele niet-vervallen strafrechtelijke veroordelingen en / of vonnissen van de persoon die het nodig heeft.   

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’.

Afhankelijk van de reden voor de aanvraag, heb je keuze uit drie modellen:

Model 595 is het standaard uittreksel
Kies Model 595 voor een sollicitatie of tewerkstelling in de privé of openbare sector.  
Geldt onder andere ook voor het aanvragen van een visum, gevangenisbezoek, gezinshereniging, verlenging verblijfskaart, inschrijving in interim kantoor, enz.  

Model 596.1 is een uittreksel voor gereglementeerde beroepen of activiteiten.
Dit zijn activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of verordening bepaald zijn.
Kies voor Model 596-1  voor een sollicitatie of tewerkstelling in de veiligheidssector, politie, brandweer, defensie.  Vervoer van goederen en personen.  Ook voor verzekeringen, schutterlicenties, boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Model 596.2 is het uittreksel voor activiteiten met minderjarigen.
Model 596-2 is bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voor welke activiteit , instantie of firma vraag je dit aan ?

Vermeld duidelijk de reden waarvoor je het uittreksel nodig hebt. Bijvoorbeeld visumaanvraag, bekomen ereteken, lid sportclub, orde der geneesheren, lening bij bank, … 

Vermeld ook wanneer je uittreksel bestemd is voor het buitenland of voor gezinshereniging.

Als je het nodig hebt voor een sollicitatie of tewerkstelling, vermeld dan duidelijk functie en firma (bijvoorbeeld:  sollicatie zorgkundige zorgcentrum X , benoeming onderwijs, poetshulp, etc.)

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD

Je vraagt het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent.

Opgelet! Enkel inwoners uit Mechelen en deelgemeenten (2800, 2801, 2811 & 2812) kunnen een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Ben je niet ingeschreven in Mechelen, richt je dan tot de gemeente waar je dat wel bent.

In Mechelen kan je het uittreksel uit het strafregister op 2 manieren aanvragen:

  • Online

  • Snelloket: Je kan het uittreksel aanvragen aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar.  Je hebt hiervoor je persoonsgegevens (ook je rijksregisternummer) nodig. Een uittreksel uit het strafregister is gratis tenzij je de aanvraag voor derden indient. Dan kost de aanvraag €5,50, te betalen bij aanvraag en afhankelijk van het model, meteen afgeleverd.  Als iemand anders je uittreksel komt afhalen, moet je een volmacht en een kopie van je identiteitskaart meegeven.

Als je de aanvraag niet zelf kan doen, mag iemand anders dit voor je doen.   
Het uittreksel wordt wel uitsluitend naar het adres verstuurd van de persoon die vermeld staat op het  uittreksel. 

Hoelang duurt het voor je het uittreksel krijgt?

Na je online aanvraag wordt je uittreksel onmiddellijk naar je mailbox verstuurd.  Als je het per post wil ontvangen kan de levertijd oplopen, afhankelijk van b-post en feestdagen.  Mocht je het uittreksel na 14 dagen nog niet ontvangen hebben, neem dan contact op.

Omdat het model 596.2 (werken met minderjarigen) bijkomende controle vraagt, kan het uittreksel niet onmiddellijk verstuurd worden.  Bijgevolg kan de levertijd oplopen tot een paar dagen.

Uittreksels die voor het buitenland bestemd zijn moeten in sommige gevallen door de burgemeester of schepen gehandtekend worden.  Zodra het document ondertekend is, wordt het per post verstuurd.

  • identiteitskaart
  • Gratis behalven voor derden

Een uittreksel uit het strafregister is gratis tenzij je de aanvraag voor derden indient. Dan kost de aanvraag €6,38 te betalen bij aanvraag.

 

Uittreksels die voor het buitenland bestemd zijn, moeten in sommige gevallen door de burgemeester of schepen gehandtekend worden.  Zodra het document ondertekend is, wordt het per post verstuurd.

Vraag het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België of bij ambtshalve schrapping.  Ook gerechtelijke overheden, gemachtigde administratieve instanties, rechtspersonen (vennootschappen, vzw's,...) en diplomaten moeten zich richten tot het Centraal Strafregister.  Meer info kan je vinden op de website van de FOD justitie

Meteen ontvangen