Online aanvragen

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat vanaf de datum van opmaak drie maanden geldig is.

Het vermeldt de reden van de aanvraag en eventuele niet-vervallen strafrechtelijke veroordelingen en / of vonnissen van de persoon die het nodig heeft.   

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’.

Voorwaarden

Afhankelijk van de reden voor de aanvraag, heb je keuze uit drie modellen:


Model 595 is het standaard uittreksel

Kies Model 595 voor een sollicitatie of tewerkstelling in de privé of openbare sector.  
Geldt onder andere ook voor het aanvragen van een visum, gevangenisbezoek, gezinshereniging, verlenging verblijfskaart, inschrijving in interim kantoor, enz.  

Model 596.1 is een uittreksel voor gereglementeerde beroepen of activiteiten.
Dit zijn activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of verordening bepaald zijn.
Kies voor Model 596-1  voor een sollicitatie of tewerkstelling in de veiligheidssector, politie, brandweer, defensie.  Vervoer van goederen en personen.  Ook voor verzekeringen, schutterlicenties, boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Model 596.2 is het uittreksel voor activiteiten met minderjarigen.
Model 596-2 is bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voor welke activiteit , instantie of firma vraag je dit aan ?

Vermeld duidelijk de reden waarvoor je het uittreksel nodig hebt. Bijvoorbeeld visumaanvraag, bekomen ereteken, lid sportclub, orde der geneesheren, lening bij bank, … 

Vermeld ook wanneer je uittreksel bestemd is voor het buitenland of voor gezinshereniging.

Als je het nodig hebt voor een sollicitatie of tewerkstelling, vermeld dan duidelijk functie en firma (bijvoorbeeld:  sollicatie zorgkundige zorgcentrum X , benoeming onderwijs, poetshulp, etc.)

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD

Procedure

Je vraagt het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent.

Opgelet! Enkel inwoners uit Mechelen en deelgemeenten (2800, 2801, 2811 & 2812) kunnen een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Ben je niet ingeschreven in Mechelen, richt je dan tot de gemeente waar je dat wel bent.

Vergeet niet de reden te vermelden waarom je het uittreksel nodig hebt zodat de ambtenaar het juiste model voor je kan opmaken.

In Mechelen kan je het uittreksel uit het strafregister op 2 manieren aanvragen:

  • Online:  vul het online formulier in en betaal online. Het uittreksel uit het strafregister wordt per post naar jouw adres verstuurd of je kan het komen afhalen bij hoogdringendheid.
        
        
  • Snelloket: je kan het uittreksel aanvragen aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar.  Dit kan zonder afspraak. Je hebt hiervoor je persoonsgegevens (ook je rijksregisternummer) nodig. Je betaalt €5 (cash/bancontact) bij aanvraag en het uittreksel wordt per post verstuurd of je kan het komen afhalen bij hoogdringendheid.

Als je de aanvraag niet zelf kan doen, mag iemand anders dit voor je doen.   
Het uittreksel wordt wel uitsluitend naar het adres verstuurd van de persoon die vermeld staat op het  uittreksel. 

Hoelang duurt het voor je het uittreksel krijgt?

Je uittreksel zal 3 werkdagen na datum van aanvraag per post worden verstuurd  of klaarliggen aan het snelloket. (bijvoorbeeld: je vraagt het uittreksel maandag aan, ten laatste donderdag wordt het verstuurd per post).  Afhankelijk van b-post en feestdagen kan de levertijd oplopen.

Uittreksels die voor het buitenland bestemd zijn moeten door de burgemeester of schepen gehandtekend worden.  Zodra het document ondertekend is, wordt het per post verstuurd.

 

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • €5 te betalen bij aanvraag

Bedrag

Een uittreksel uit het strafregister kost €5, te betalen bij aanvraag aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar of via de betaaltool als je het attest online aanvraagt. 

 

Uitzonderingen

Uittreksels die voor het buitenland bestemd zijn, moeten door de burgemeester of schepen gehandtekend worden.  Zodra het document ondertekend is, wordt het per post verstuurd.

Vraag het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België of bij ambtshalve schrapping.  Ook gerechtelijke overheden, gemachtigde administratieve instanties, rechtspersonen (vennootschappen, vzw's,...) en diplomaten moeten zich richten tot het Centraal Strafregister.  Meer info kan je vinden op de website van de FOD justitie

Online aanvragen