Maak een afspraak

Familienamen kan je enkel veranderen als er ernstige redenen voor zijn. De aangevraagde naam mag niet voor verwarring zorgen en mag jezelf noch anderen schaden. De keuze van de familienaam is beperkt tot de familienaam van de andere ouder. Je mag niet vrij een andere familienaam kiezen. 

Je doet de aanvraag om jouw familienaam te veranderen bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Je kan uitzonderlijk jouw familienaam laten wijzigen als je Belg, vluchteling of staatloze bent. Niet-Belgen zonder familienaam kunnen in het kader van hun aanvraag Belgische nationaliteit ook een naamswijziging aanvragen. Dit kan pas na het afleggen van de nationaliteitsverklaring. 

Meer info over de procedure vind je op dit infoblad

 

  • Identiteitskaart/verblijfskaart
  • Indien je geboren bent in het buitenland en/of de kinderen zijn in het buitenland geboren: een gelegaliseerde buitenlandse geboorteakte vertaald naar het Nederlands door een beëidgd vertaler

140 euro

Maak een afspraak