Maak een afspraak

Er zijn 2 procedures om je familienaam te wijzigen:

 • Je kan eenmalig je familienaam wijzigen bij de dienst burgerlijke stand van je woonplaats (vanaf 01/07/2024). De naam moet gekozen worden uit de huidige namen van je ouders nl. naam van je vader/meemoeder, naam van je moeder of een dubbele naam die bestaat uit 1 deel van de naam van je moeder en 1 deel van de naam van je vader/meemoeder. De volgorde mag je zelf kiezen. 
 • Je kan een naamsverandering aanvragen bij Federale Overheidsdienst Justitie. Dit kan enkel als hier ernstige redenen voor zijn. De aangevraagde naam mag niet voor verwarring zorgen en mag jezelf noch anderen schaden.  

Een naamsverandering kan aangevraagd worden door meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belgen, erkend vluchtelingen of staatlozen. 

Je kan een eenmalige naamsverandering in Mechelen aanvragen als je:

 • Je in Mechelen woont
 • Je woont in het buitenland en Mechelen je laatste woonplaats was in België

Een naamsverandering omwille van ernstige reden moet je altijd aanvragen bij de FOD Justitie dienst naamsverandering. 

Eenmalige naamsverandering bij de dienst burgerlijke stand

 • Je maakt een afspraak bij de dienst burgerlijke stand Mechelen.
 • Je legt een verklaring naamsverandering af. Minderjarige kinderen jonger dan 12 jaar, die je naam geheel of gedeeltelijk dragen, zullen automatisch van naam veranderen. Minderjarige kinderen vanaf 12 jaar moeten instemmen met de naamsverandering. Het kind en de andere ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) moeten hiervoor aanwezig zijn op het moment dat je de verklaring aflegt. Maak hiervoor een extra afspraak aan het loket.  Meerderjarige kinderen moeten zelf een naamsverandering aanvragen. 

Naamsverandering omwille van ernstige reden FOD Justitie

Meer info over de procedure vind je op dit infoblad

 

 • Identiteitskaart/verblijfskaart
 • Als je in het buitenland geboren bent: afschrift van je buitenlandse geboorteakte gelegaliseerd en beëdigd vertaald naar het Nederlands
 • Als je erkend vluchteling of staatloos bent: recent attest van geboorte afgeleverd door het CGVS
 • Als je minderjarige kinderen in het buitenland geboren zijn: afschrift van hun buitenlandse geboorteakten gelegaliseerd en beëdigd vertaald naar het Nederlands
 • Als je minderjarige kinderen erkend vluchteling of staatloos zijn: recente attesten van geboorte afgeleverd door het CGVS
 • Er kunnen altijd nog extra stukken opgevraagd worden
 • Opgelet: Minderjarige kinderen vanaf 12 jaar, die jou naam geheel/gedeeltelijk dragen en ook van naam wensen te veranderen, moeten ook aanwezig zijn op de afspraak (bijgestaan door de andere ouder/wettelijk vertegenwoordiger), maak hiervoor een extra afspraak zodat er voldoende tijd is om alle naamsveranderingen te verwerken. 

De eenmalige naamsverandering bij de dienst burgerlijke stand is gratis. 

Een aanvraag omwille van ernstige reden bij de FOD Justitie kost 140 euro. 

Maak een afspraak