Maak een afspraak

Een verzoek tot voornaamsverandering wordt ingediend bij de dienst burgerlijke stand van je woonplaats. Zij hebben 3 maanden de tijd om je verzoek te beoordelen.

Als je een niet-ontvoogde minderjarige bent,moet het verzoek ingediend worden door je ouders. 

Als niet-ontvoogde minderjarige moet het verzoek ingediend worden door je ouders. Beide ouders moeten aanwezig zijn tijdens de afspraak. 

Volgende personen kunnen een verzoek tot voornaamsverandering indienen bij de dienst burgerlijke stand van Mechelen:

  • Belgen,erkende vluchtelingen en staatlozen die in Mechelen zijn ingeschreven
  • Belgen die in het buitenland verblijven en hun laatste inschrijving was in Mechelen

De gekozen voornaam mag niet belachelijk, hatelijk of absurd zijn. 

Wat niet kan aanvaard worden:

  • Afkortingen of letters
  • Enkel klinkers of medeklinkers
  • Achternamen als voornaam

  • Tijdens de afspraak geven jouw ouder(s) ons het verzoek om jouw voornaam te veranderen.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand moet een beslissing nemen binnen de drie maanden na de indiening van het verzoek.
  • Bij een positieve beslissing krijg je een uitnodiging om een nieuwe kids-id of identiteitskaart aan te vragen. Als je verzoek wordt geweigerd, ontvang je een aangetekend brief met motivering van de weigering. 

  • jouw identiteitskaart/verblijfskaart en die van jouw ouder(s)
  • jouw geboorteakte als je niet in België bent geboren (indien nodig gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)

Het veranderen van je voornaam is gratis.

Maak een afspraak