Maak een afspraak

In sommige gevallen kunnen de ouders van een Belgisch kind een verklaring naamsverandering afleggen om voor hun kind een nieuwe familienaam te kiezen.

Welke familienaam kunnen jouw kinderen krijgen?

 • de naam van de moeder
 • de naam van de vader of meemoeder
 • een naam van de moeder gevolgd door de naam van de vader/meemoeder
 • de naam van de vader/meemoeder gevolgd door de naam van de moeder

In volgende gevallen kan je als ouder een verklaring naamsverandering afleggen voor uw kinderen

Moeder en vader

Je hebt reeds gemeenschappelijk kinderen en je krijgt vanaf 1 juni 2014 een nieuw gemeenschappelijk kind of de vader erkent vanaf 1 juni 2014 een gemeenschappelijk kind

 • Je hebt (een)gemeenschappelijk(e) kind(eren) geboren voor 1 juni 2014
 • Je koos vanaf 1 juni 2014 geen nieuwe naam voor jouw kinderen via een verklaring naamsverandering
 • Je krijgt door geboorte of erkenning vanaf 1 juni 2014 een eerstvolgend nieuw gemeenschappelijk kind
 • Je hebt nog geen meerderjarige gemeenschappelijke kinderen

Wanneer: Je kan tot één jaar na de geboorte of erkenning een naamsverandering aanvragen. 

Waar: woonplaats van de kinderen

De vader erkent jouw eerste gemeenschappelijk kind geboren na 1 juni 2014

 • Je hebt geen andere gemeenschappelijke kinderen

Wanneer: tijdens de erkenning of tot een jaar na de erkenning

Waar: woonplaats van de kinderen

De vader erkent jouw eerste gemeenschappelijk kind geboren voor 1 juni

 • Je hebt geen andere gemeenschappelijke kinderen

Wanneer: tijdens de erkenning of tot een jaar na de erkenning

Waar: woonplaats van de kinderen

Moeder en meemoeder

Je hebt reeds kinderen en je krijgt vanaf 1 januari 2015 een nieuw kind

 • Je hebt reeds (een) gemeenschappelijk(e) kind(eren) door adoptie voor 1 januari 2015
 • Je koos vanaf 1 juni 2014 geen nieuwe naam voor uw kinderen via een verklaring naamsverandering
 • Je krijgt vanaf 1 januari 2015 een eerstvolgend nieuw gemeenschappelijk kind

Wanneer: tot een jaar na de geboorte

Waar: woonplaats van de kinderen

De meemoeder erkent jouw kind

 • Je hebt nog geen andere gemeenschappelijke kinderen geboren na 1 januari 2015

Wanneer: tijdens de erkenning of tot een jaar na de erkenning

Waar: de woonplaats van de kinderen

Beide ouders moeten aanwezig zijn en hun toestemming geven.

De verklaring tot naamsverandering kan enkel gebeuren bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de kinderen zijn ingeschreven. 

 • De identiteitskaarten van beide ouders
 • Indien de kinderen in het buitenland geboren zijn de geboorteakte uit het buitenland voorzien van de nodige legalisaties en vertaald naar het Nederlands.

Een verklaring naamsverandering afleggen is gratis.

Maak een afspraak